Inleiding

Deze vragenlijst is bedoeld voor mensen die na 1 januari 2022 een ervaring hebben met:

- het aanvragen van een hulpmiddel,
- de levering van een hulpmiddel,
- onderhoud of reparatie van een hulpmiddel,
- of verhuizing met een hulpmiddel.

Als je over meerdere hulpmiddelen wilt melden, zijn er twee mogelijkheden: je kunt de vragenlijst meerdere keren invullen (voor elk hulpmiddel afzonderlijk) of je kiest één hulpmiddel waarvoor je de vragenlijst invult en je beschrijft je ervaring met andere hulpmiddelen bij de ruimte voor overige opmerkingen, aan het eind van de vragenlijst.

Deze vragenlijst een is initiatief van Ieder(in), CP Nederland, DON, EMB Nederland, Per Saldo, Patiëntenfederatie Nederland en Spierziekten Nederland.

T