Introductie

Het Nationaal Ouderenfonds voert onderzoek naar mobiliteitsbehoeften van 55-plussers in vijf verschillende gemeenten en leden van het Ouderenpanel. In deze enquête wordt naar uw wensen en uw mening over bestaand aanbod van vervoersdiensten gevraagd.
In uw antwoorden vragen we u rekening te houden met een situatie zonder corona, dus hoe het vóór de corona pandemie was en (hopelijk) in de nabije toekomst weer is.

Het invullen zal ongeveer 10 minuten in beslag nemen. Deelname aan het onderzoek is anoniem.
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw deelname, uw mening wordt meegenomen in de bijeenkomsten waar over een passend aanbod van vervoersdiensten voor 55-plussers wordt gesproken. 

T