LET OP: U kunt het formulier tussentijds niet opslaan.

Voor het correct invullen van het formulier heeft u de volgende bestanden en informatie nodig. 

  • Een recent bankafschrift waarin het postadres, IBAN en de tenaamstelling zichtbaar zijn.
  • Indien u zich aanmeldt als groepsonderneming: een holding verklaring. (link naar verklaring)
  • Gedragsverklaring aanbesteden niet ouder dan 24 maanden op moment van aanmelding. (https://www.justis.nl/producten/gva/). Gelet op de lange termijn voor het verkrijgen van de GVA geldt het volgende. Ook het verstrekken van een aanvraag van een GVA bij uw aanmelding is op dit moment voldoende voor het doen van de inschrijving. U dient vervolgens vóór 31 december 2021 de daadwerkelijke GVA aan de Regio toe te sturen. Pas na de tijdige ontvangst van de GVA kunt u worden toegelaten tot de overeenkomst.
  • Indien u zich aanmeldt als hoofdaannemer: Gedragsverklaring aanbesteden van alle onderaannemers. (https://www.justis.nl/producten/gva/)
  • Verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen van de belastingdienst niet ouder dan 12 maanden op moment van aanmelding. (https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/verklaring_betalingsgedrag_nakoming_fiscale_verplichtingen)
  • Een origineel KvK-uittreksel met waarmerk, niet ouder dan 6 maanden op moment van aanmelding.
  • Een kopie van een geldige verzekeringspolis van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
  • Een kopie van een geldig certificaat voor kwaliteitsmanagement of gelijkwaardig bewijsmiddel.
  • Personeelsoverzicht: Bijlage 8 van het aanmelddocument. (link naar bijlage 8)
  • Een getekende akkoordverklaring Jeugd (link naar bijlage 13a) en/of een getekende akkoordverklaring Wmo (link naar bijlage 13b)


Het invullen van het formulier duurt ongeveer 35 minuten.

Klik hier voor een voorbeeld van het online inschrijfformulier.

Question Title

* 1. Voor welke zorg wilt u zich inschrijven?

 
7% of survey complete.

T