De Ombudsman van Curaçao onderzoekt op onafhankelijke wijze klachten over gedragingen van de overheid. Door deel te nemen aan deze enquête, levert u een bijdrage aan de taak van de Ombudsman om de overheidsdienstverlening te verbeteren.

Ombudsman di Kòrsou ta investigá di un manera independiente kéhonan riba komportashon di gobièrnu. Dor di partisipá na e enkuesta aki, bo ta duna un aporte na e trabou di Ombudsman pa mehorá e servisio di gobièrnu.

Question Title

* 1. Toegang tot schoon drinkwater is voor de mens belangrijk
Akseso na awa limpi ta importante pa e ser humano

Question Title

* 2. Het is een taak van de overheid om ervoor zorg te dragen dat alle burgers voldoende toegang hebben tot schoon drinkwater
Ta un tarea di gobièrnu pa garantisá ku tur siudadano tin sufisiente akseso na awa limpi

Question Title

* 3. De overheid doet in de praktijk voldoende om ervoor zorg te dragen dat on- en minvermogende burgers toegang hebben tot schoon drinkwater
Den práktika gobièrnu ta hasi sufisiente pa garantisá ku siudadánonan di menos rekurso tin akseso na awa limpi

Question Title

* 4. Het subsidiëren van een deel van de waterrekening van on- en minvermogende burgers door de overheid, garandeert dat deze burgers voldoende toegang hebben tot schoon drinkwater
Supsidiá pago di resibu di awa di siudadánonan di menos rekurso, ta garantisá ku e siudadánonan aki tin sufisiente akseso na awa limpi

Question Title

* 5. Een wet vaststellen waarin (bv) maandelijks aan on- en minvermogende burgers een gratis hoeveelheid schoon drinkwater wordt toegekend heeft een toegevoegde waarde
Traha un lei ku ta stipulá (p.e.) ku tur luna e siudadano di menos rekurso ta risibí un kantidat gratis di awa limpi, tin un balor agregá

Question Title

* 6. De continuïteit van de productie en distributie van schoon drinkwater is afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende financiële middelen
Kontinuashón di e produkshón i distribushón di awa limpi ta dependé di e disponibilidat di médionan finansiero

Question Title

* 7. Het maken van winst is voor de continuïteit van de productie en distributie van schoon drinkwater belangrijk
Hasi ganashi ta importante pa e kontinuashón di produkshón i distribushón di awa limpi

Bedankt voor uw feedback. Klik op "OK" en daarna "Gereed")
Danki pa bo opinion. Klek riba "OK" i despues "Gereed")

T