Inleiding

Dit is de enquête voor overheden van de jaarlijkse OVL-monitor van OVLNL/IGOV. Doel is om de stand van zaken en de belangrijkste ontwikkelingen in de openbare verlichting in beeld te brengen. De vragen gaan over feiten en getallen, maar we zijn ook benieuwd naar uw persoonlijke mening.
De resultaten van de OVL-monitor gaan we vanzelfsprekend met jullie delen. Dit doen we o.a. via de website www.ovlmonitor.nl.

Zou u de vragenlijst willen invullen? Uw input is onmisbaar.

Onze hartelijke dank!
Arthur Klink en Daaf de Kok,
namens OVLNL/IGOV
 
 
 
Deze enquête bestaat uit 49 vragen, 10 minder dan vorig jaar. Het zijn vrijwel allemaal meerkeuzevragen, waardoor u de enquête relatief snel kunt invullen (circa 25 minuten). 
 
 

T