Inleiding

Dit is de enquête voor marktpartijen van de jaarlijkse OVL-monitor van OVLNL/IGOV. De enquête bestaat uit 25 meerkeuzevragen. Als u wilt, kunt u een korte toelichting geven bij uw antwoorden.

Doel is om de stand van zaken en de belangrijkste ontwikkelingen in de openbare verlichting in beeld te brengen. De vragen gaan over feiten en getallen, maar we zijn ook benieuwd naar uw persoonlijke mening. Dit jaar besteden we extra aandacht aan de klimaatdoelen. 

De resultaten van de OVL-monitor gaan we vanzelfsprekend met jullie delen. Dit doen we o.a. via de website www.ovlmonitor.nl.

Zou u de vragenlijst willen invullen? Uw input is onmisbaar. 

Onze hartelijke dank!


Arthur Klink en Daaf de Kok,
namens OVLNL/IGOV
 T