Inleiding

Dit is de enquête van de jaarlijkse OVL-monitor van OVLNL/IGOV.
Doel is om de stand van zaken en de belangrijkste ontwikkelingen in de openbare verlichting beter in beeld te brengen. De vragen gaan over feiten en getallen, maar we zijn ook benieuwd naar uw persoonlijke mening. Zou u de vragenlijst willen invullen? 
 
De resultaten van de OVL-monitor gaan we vanzelfsprekend met jullie delen. Dit doen we o.a. via de website www.ovlmonitor.nl.

Uw input is onmisbaar. Onze hartelijke dank!
 
Arthur Klink en Daaf de Kok,
namens OVLNL/IGOV

Deze enquête bestaat uit 57 vragen. Dit zijn vrijwel allemaal meerkeuzevragen, waardoor u de enquête snel kunt invullen (circa 30 minuten). 
Als u wilt, kunt u een toelichting geven bij uw antwoorden.

T