Veel mensen met eetstoornissen, autisme spectrum stoornis, body dysmorphic disorder (stoornis in de lichaamsbeleving) en obsessieve-compulsieve stoornis hebben last van steeds terugkerende gedachten die angst of andere nare gevoelens oproepen. Met bepaald gedrag proberen zij deze gevoelens te beteugelen. Ook dit gedrag ervaren zij als storend.

De vier genoemde stoornissen komen vaak samen voor en vertonen veel overeenkomsten. Met dit onderzoek hopen we meer inzicht te krijgen in de overeenkomsten en verschillen in denkstijlen, emoties en gedragingen bij mensen met deze stoornissen. Zo gaan we beter begrijpen wat de mechanismen zijn die aan deze vier stoornissen ten grondslag liggen. De uitkomsten kunnen gebruikt worden om bestaande behandelingen te verbeteren en nieuwe behandelingen te ontwikkelen.

Deze vragenlijst duurt ongeveer 60 minuten. We willen benadrukken dat alle informatie die je invult strikt vertrouwelijk behandeld zal worden. Je blijft ten alle tijden anoniem en je antwoorden zullen nooit geassocieerd worden met persoonsgegevens zoals je e-mailadres.
 

T