Welkom bij de online veldraadpleging Regulering van Zorgberoepen

Uw deelname aan onze veldraadpleging is zeer waardevol.
 
Deze veldraadpleging (deel B) maakt deel uit van een adviesvoorbereiding over de beroepenregulering in de zorg die deze zomer officieel van start is gegaan. De veldraadpleging is een vervolg op:
  • een adviesaanvraag van de minister voor Medische zorg en Sport over de toekomstbestendigheid van de wet BIG (zie bijlage 1 bij de uitnodiging), en
  • een voorlopige analyse op basis van interviews, een expertmeeting, een internationaal vergelijkend onderzoek (zie bijlage 2 bij de uitnodiging) en een pilot veldraadpleging (deel A) onder experts.
In deze veldraadpleging wordt per thema eerst een samenvatting gepresenteerd van de analyse en van eventuele voorlopige oplossingsrichtingen, waarna u wordt gevraagd of u de analyse deelt en of u zich kunt vinden in de oplossingsrichting. U kunt bijlage 2 er bij houden of de tekst online als onderdeel van de vragenlijst lezen, wat u het prettigst vindt. Aan het slot kunt u eventueel nog kwijt wat u nog mist in open opmerkingen velden.

In de opbouw van de vragenlijst is er per thema een cluster aan analyses, oplossingsrichtingen en bijbehorende vragen. In totaal resulteert dit in 3 clusters, met in totaal 35 vragen, verdeeld over 14 pagina's. We beginnen eerst met vragen naar uw betrokkenheid bij het onderwerp Regulering van Zorgberoepen. Vervolgens komen de inhoudelijke vragen bij de 3 clusters. Aan het einde wordt u nog gevraagd of, en hoe u op de hoogte gehouden wilt worden over het vervolg van dit project. Het vervolg van dit project zal bestaan uit verschillende modellen van (beroepen)regulering in de zorg, die wij zullen opstellen op basis van de opbrengsten van deze veldraadpleging en die we voor de zomer van 2019 hopen aan te bieden aan de minister(s) van VWS.

Inclusief het lezen van de inleidende teksten duurt het invullen ongeveer een half uur. Omwille van uw ervaringen met beroepenregulering in de zorg en het belang van het onderwerp stellen we uw input zeer op prijs. Tevens is dit is uw moment om input te leveren alvorens wij advies uitbrengen aan de minister. De deadline om deze input te leveren is VERLENGD naar dinsdag 16 april 10 uur.

Niet alle vragen zijn verplicht zodat u indien gewenst sneller kunt door scrollen naar het einde van een pagina. Onderaan elke pagina zit een knop "Volgende" om door te gaan naar de volgende pagina en een knop "Vorige" om terug te gaan naar de vorige pagina.

Wilt u meer lezen over dit project, klik dan op Advies Regulering van Zorgberoepen op de website van de RVS. Heeft u vragen naar aanleiding van deze veldraadpleging, dan kunt u een e-mail sturen naar Marjolijn Blom: mj.blom@raadrvs.nl. 
Alvast hartelijk dank voor uw deelname aan deze veldraadpleging!

T