Stem over het principe akkoord

Op 19 juli 2019 heeft FNV Klassieke Muziek met de Vereniging van Nederlandse Orkesten (VVNO) een principe akkoord bereikt over een nieuwe CAO Nederlandse Orkesten. De CAO heeft (met terugwerkende kracht) een looptijd van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019 (=24 maanden). De inhoud van het complete principeakkoord cao Nederlandse Orkesten 2018-2019 kan je ook vinden op de nieuwspagina van FNV Media & Cultuur.

Heb je vragen en/of opmerkingen over het principeakkoord stuur deze dan naar cbb-mediacultuur@fnv.nl.

Vanwege de vakantieperiode kun je tot uiterlijk 30 augustus je stem uitbrengen.
Jij, als lid van de FNV (Klassieke Muziek) hebt stemrecht over dit principeakkoord. De onderhandelingsdelegatie bestaat uit kaderleden Wouter Brouwer en Arto Hoornweg en FNV-bestuurder Martin Kothman. Wij leggen het principeakkoord met een positief advies aan jou voor. Stemmen jij en je collega's in met dit akkoord? Dan zal in overleg met de VVNO gewerkt gaan aan een nieuwe cao-tekst gebaseerd op het principeakkoord. Ga jullie niet akkoord, dan gaan wij opnieuw met jullie in overleg  om te bezien of en zo ja hoe we de bezwaren tegen het akkoord kunnen oppakken. Bijvoorbeeld door opnieuw in overleg  te gaan met de werkgevers.

Question Title

* Mijn gegevens:

Question Title

* Ik heb kennis genomen van het principe akkoord cao Nederlandse Orkesten 2018-2019 en ik:

T