Question Title

* 1. Bent u:

Question Title

* 2. Heeft u te maken met:

Question Title

* 3. Vindt u de markt van vastgoed taxaties transparant?

Question Title

* 4. Vindt u taxateurs van vastgoed onafhankelijk?

Question Title

* 5. Vindt u taxateurs van vastgoed objectief?

Question Title

* 6. Is één specialistisch register voor taxateurs, het NRVT, voldoende waarborg voor objectiviteit en onafhankelijkheid van de geregistreerde taxateurs?

Question Title

* 7. Is één validatie-instituut, het NWWI, voldoende waarborg voor objectiviteit en onafhankelijkheid van de aangesloten taxateurs?

Question Title

* 8. Vindt u dat derden, bijvoorbeeld banken, eigen aanvullende eisen aan gecertificeerde taxateurs mogen stellen?

Question Title

* 9. Vindt u dat eigen aanvullende eisen van banken, de zogenaamde 'bankenlijstjes', beperkingen mogen stellen aan de keuzevrijheid van de opdrachtgever voor een taxateur en de af te spreken prijs?

Question Title

* 10. Vindt u dat beperkingen, zoals bij de vorige vraag benoemd, een inbreuk zijn op de objectiviteit en onafhankelijkheid van de taxateur en de taxatie?

T