Het Reformatorisch Dagblad en de omroepen Family7 en Reformatorische Omroep houden gezamenlijk een enquête in verband met de Provinciale Statenverkiezingen. De uitslag van de enquête wordt bekendgemaakt in het RD van 14 maart. De gegevens worden gebruikt tijdens een verkiezingsdebat tussen de lijsttrekkers van CDA, ChristenUnie en SGP op vrijdagavond 15 maart. Deze is via de omroepen en RD.nl te volgen.

Question Title

* 1. Waarom gaat u stemmen?

Question Title

* 2. Hoe belangrijk zijn de Provinciale Staten?

Question Title

* 3. Door deze verkiezingen kiest u de leden van de Provinciale Staten. Deze kiezen op hun beurt weer de leden van de Eerste Kamer. Hoe zou u de leden van de Eerste Kamer liever willen kiezen?

Question Title

* 4. Wat moet er gebeuren met de verkiezingen van de Provinciale Staten?

0 van 9 beantwoord
 

T