Het re-integratieproces is een wettelijke proces dat bepaalt of je bij ziekte weer aan het werk kan. De informatie over het re-integratieproces blijkt niet altijd aan te sluiten bij de vragen die mensen hebben. Het project Op-Weg-Wijzer wil hier specifiek voor mensen met hersenletsel en hun naasten graag iets aan doen.

Heb jij de afgelopen drie jaar hersenletsel opgelopen én werkte je in loondienst toen dit gebeurde? We willen graag weten of je de juiste informatie krijgt/vindt over de re-integratie.

In deze vragenlijst kun je jouw ervaringen met ons delen. Invullen duurt ongeveer 10 minuten.

Ook naasten kunnen de vragenlijst invullen. En doorsturen mag natuurlijk ook.

De vragenlijst is anoniem. Jouw antwoorden worden alleen gebruikt voor het project Op-Weg-Wijzer Hersenletsel. In dit project werken de Hersenstichting, Patiëntenvereniging hersenletsel.nl, Breinlijn, Casemanagement Hersenletsel en Watvindik themagericht samen aan de verbetering van de informatievoorziening. Wil je meer weten over dit project? Kijk dan op op-weg-wijzer.nl.
Deze vragenlijst gaat over alle informatie rondom het re-integratieproces die relevant is voor mensen met hersenletsel en hun naasten. Het wettelijke re-integratieproces dat bepaalt of en hoe je weer aan het werk kunt duurt twee jaar. Stappen in dit proces gaan bijvoorbeeld over de probleemanalyse, het plan van aanpak, voortgangsgesprekken, de eerstejaarsevaluatie, de eindevaluatie en het aanvragen van een (WIA-)uitkering. Naast de werknemer zijn meestal de werkgever, een arbodienst of bedrijfsarts en het UWV betrokken.

Question Title

* 1. Over welke situatie vul je deze vragenlijst in?

Question Title

* 2. Hoe lang geleden is het hersenletsel ontstaan?

Question Title

* 3. Wat was de werksituatie op het moment dat het hersenletsel ontstond?

Als we het in deze vragenlijst over informatie hebben, bedoelen we zowel informatie op papier (brieven, folders, brochures), digitale informatie (websites, e-mails, social media) als informatie die je mondeling krijgt (in gesprek met bijvoorbeeld een professional).

Question Title

* 4. Heb je informatie ontvangen of gezocht over het re-integratieproces? (meerdere antwoorden mogelijk)

0 van 19 beantwoord
 

T