OVER DIT ONAFHANKELIJKE ONDERZOEK

Met deze enquête willen wij erachter komen of u denkt dat uw organisatie door het zorgstelsel als een ESSENTIELE BELANGHEBBENDE wordt beschouwd, en met welke uitdagingen uw organisatie wordt geconfronteerd om uw doelen te bereiken.

Alvast hartelijk dank voor uw deelname aan deze korte PatientView-enquête.

Uw deelname aan de enquête is anoniem (tenzij u aan het einde van de enquête aangeeft dat u uw organisatie als deelnemer van de enquête wilt aanmelden).

Houd er rekening mee dat uw antwoorden, na het afronden van de enquête, pas worden geregistreerd wanneer u op de knop "Gereed" onderaan deze webpagina klikt.

Question Title

Afbeelding
Ten eerste vier korte profilerende vragen

Deze vragen helpen ons begrijpen welke SOORTEN organisaties deelnemen aan de enquête, zodat we de resultaten beter kunnen interpreteren.

Question Title

a.) Beschrijf in onderstaand vak het BELANGRIJKSTE SPECIALISME van uw organisatie.

Question Title

Afbeelding

Question Title

b.) In welk land bevindt zich uw organisatie of HOOFDKANTOOR?

(Als u een patiëntengroep met internationale reikwijdte bent, geef dan antwoord voor het land waarin u, als deelnemer, gevestigd bent.)

Question Title

Afbeelding

Question Title

c.) Wat is het GEOGRAFISCHE BEREIK van uw organisatie?

Question Title

Afbeelding

Question Title

d.) [Sla deze vraag over als deze niet relevant is voor uw organisatie]
Ongeveer HOEVEEL PATIENTEN zijn door uw organisatie in de afgelopen twaalf maanden...

Question Title

Afbeelding
Zeven vragen over de rol van uw patiëntenorganisatie binnen het zorgstelsel

Question Title

Vraag 1 van 7.
Vindt u dat in 2024 UW PATIENTENORGANISATIE een essentiële belanghebbende is binnen het zorgstelsel?

Question Title

Afbeelding

Question Title

Vraag 2 van 7.
Vindt u dat uw organisatie INVLOED heeft op onderstaande onderwerpen?

  Ja. Soms/hangt ervan af. Geen invloed. Nee, maar we zouden dat wel graag willen. Niet relevant voor ons. Weet ik niet.
Overheidsbeleid inzake gezondheidszorg.
Goedkeuring van geneesmiddelen.
Vergoeding van geneesmiddelen (kan ook patiëntevaluatie van nieuwe geneesmiddelen omvatten).
Beschikbaarheid van geneesmiddelen voor patiënten.
Zorgverlening (bijvoorbeeld zorgtrajecten).
Toegang van patiënten tot gezondheidszorg.
Informeren van patiënten.
Onderwijs van patiënten (bijvoorbeeld gezondheidskennis).
Opleiding van zorgaanbieders.
Onderzoek naar geneesmiddelen.
Ontwikkeling van geneesmiddelen (klinische studies; bewijs uit het dagelijkse leven (Real World Evidence, RWE).

Question Title

Afbeelding

Question Title

Vraag 3 van 7.
Vinden ONDERSTAANDE BELANGHEBBENDEN IN DE GEZONDHEIDSZORG dat uw organisatie essentieel is voor het zorgstelsel?

  Ja. Sommigen/soms. Nee. Niet relevant voor ons. Weet ik niet.
Patiënten en verzorgers.
Academici en wetenschappelijke instanties.
Zorgaanbieders.
Regelgevende instanties (bijv. College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, EMA).
Health Technology Assessment (HTA)-organisaties.
Landelijke gezondheidsorganisatie.
Gemeentelijke gezondheidsorganisatie.
Zorgverzekeraars.
Bedrijven voor medische hulpmiddelen.
Farmaceutische bedrijven.
Apothekers.
De media.

Question Title

Afbeelding

Question Title

Vraag 4 van 7.
Bieden de onderstaande belanghebbenden in de zorg STEUN aan het werk van uw organisatie?

Onder "STEUN" verstaan we:
Nuttige input of hulp van een belanghebbende in de zorg aan uw organisatie.

  Ja/sommigen. GEEN steun. GEEN steun, maar we zouden dat wel graag willen. Niet relevant voor ons. Weet ik niet.
Academici en wetenschappelijke instanties.
Consultants en specialisten.
Huisartsen.
Gespecialiseerd verpleegkundigen.
Algemeen verpleegkundigen.
Regelgevende instanties (bijv. College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, EMA).
Health Technology Assessment (HTA)-organisaties.
Landelijke gezondheidsorganisatie.
Gemeentelijke gezondheidsorganisatie.
Zorgverzekeraars.
Bedrijven voor medische hulpmiddelen.
Farmaceutische bedrijven.
Apothekers.
De media.

Question Title

Afbeelding

Question Title

Vraag 5 van 7.
Dient een van de volgende zaken als BELEMMERING voor uw organisatie om volledig deel te nemen aan het zorgstelsel?

Question Title

Afbeelding

Question Title

Vraag 6 van 7.
a.) Biedt uw organisatie een van de volgende DIENSTEN AAN PATIENTEN aan?

  Ja. Nee. Nee, maar we zouden dat wel graag willen. Niet relevant voor ons. Weet ik niet.
Het geven van gezondheidsadvies.
Het aanbieden van telefoonhulplijnen.
Het leveren van behandeling en zorg aan patiënten.
Het ondersteunen van patiënten die het economisch moeilijk hebben.
Het regelen van peer-to-peer ondersteuning.
Het ondersteunen van klinische studies op het gebied van geneesmiddelenbehandeling.
Het uitvoeren van ons eigen onderzoek op het gebied van de gezondheidszorg.

Question Title


b.) Biedt uw organisatie een van de volgende ACTIVITEITEN MET BETREKKING TOT BELEID aan?

  Ja. Nee. Nee, maar we zouden dat wel graag willen. Niet relevant voor ons. Weet ik niet.
Anderen bewustmaken van de behoeften van patiënten/verzorgers.
Pleiten voor een betere patiëntenzorg.
Pleiten voor betere toegang tot geneesmiddelen.
Behartigen van patiëntenbelangen bij regulerende instanties voor geneesmiddelen.

Question Title

Afbeelding

Question Title

En als laatste: vraag 7 van 7.
Welke drie soorten EXTRA STEUN kunnen belanghebbenden in de zorg uw organisatie bieden om u het beste te helpen?

1.

Question Title

2.

Question Title

3.

Question Title

Afbeelding

Question Title

Dank u.

Wilt u dat UW ORGANISATIE genoemd wordt als deelnemer van de enquête in de lijst aan het einde van de gepubliceerde resultaten van de enquête (september 2024)?

Question Title

Omdat u als vertegenwoordiger van een patiëntengroep meewerkt aan dit onderzoek, heeft u recht op een GRATIS EXEMPLAAR VAN DE RESULTATEN VAN DE ENQUÊTE zodra deze worden gepubliceerd.
Wilt u een gratis exemplaar ontvangen?

Question Title


Heeft u "Ja" geantwoord op een van beide, vul dan de vier vragen over uw contactgegevens in om een gratis exemplaar te ontvangen (u blijft zelf anoniem).

a. Wat is uw naam?

Question Title

b. Wat is de naam van uw organisatie?

Question Title

c. Wat is uw functie/positie binnen de organisatie?

Question Title

d. Naar welk e-mailadres moet PatientView de link naar het rapport sturen?

Question Title

Afbeelding

Bedankt voor het delen van uw mening.

Dit is het einde van deze PatientView-enquête van juni tot augustus 2024 over de rol van uw patiëntenorganisatie in de gezondheidszorg.

Einde van de enquête.

Vergeet niet hieronder op "Gereed" te drukken (anders worden uw antwoorden niet opgeslagen).

T