Question Title

* In hoeverre ben je het eens met onderstaande stellingen?

  Sterk mee oneens Oneens Neutraal Eens Sterk mee eens
De toegang tot de mondzorg voor kinderen is in Nederland goed geregeld.
Als ik er niet uitkom bij de behandeling van kinderen tot 18 jaar, heb ik voldoende mogelijkheden tot verwijzing.
NRCT (Non Restorative Caries Treatment) is een behandelmethode bij kinderen waar ik vertrouwd mee ben.
Ik voel me vertrouwd om contact te zoeken met Veilig Thuis (voorheen Advies- en Meldpunt Kindermishandeling) als ik me zorgen maak over een patiënt.
Ik vind de methodiek Gewoon Gaaf goed toepasbaar in de praktijk.
Het gesprek met de ouders over het mondhygiëne- en voedingsgedrag is voor mij een standaard onderdeel van het periodiek mondonderzoek.
Met het huidige UPT-systeem en vergoedingen vanuit de basisverzekering kan ik de adviezen van de richtlijn adequaat toepassen.
Ik voel me voldoende toegerust om adequaat mondzorg te verlenen aan kinderen van 0 tot 4 jaar.
Ik voel me voldoende toegerust om adequaat mondzorg te verlenen aan kinderen van 4 tot 12 jaar.
Ik voel me voldoende toegerust om adequaat mondzorg te verlenen aan kinderen van 12 tot 18 jaar.
Let op, er zijn nog 2 pagina's!

T