Er is veel informatie beschikbaar over het wettelijke proces dat bepaalt of iemand bij ziekte weer aan het werk kan (het re-integratieproces). Toch blijken mensen met hersenletsel (NAH) - en hun naasten - niet altijd de informatie te hebben die zij nodig hebben. Het project Op-Weg-Wijzer Hersenletsel wil hier verbetering in aanbrengen.

Werk jij met mensen met hersenletsel in hun re-integratietraject naar werk (Wet verbetering poortwachter)? We willen graag jouw mening weten over de informatievoorziening over dit onderwerp.

In deze vragenlijst kun je jouw ervaringen met ons delen. Invullen duurt ongeveer 10 minuten.

De vragenlijst is anoniem. Jouw antwoorden worden alleen gebruikt voor het project Op-Weg-Wijzer hersenletsel. In dit project werken de Hersenstichting, Patiëntenvereniging hersenletsel.nl, Breinlijn, Casemanagement Hersenletsel en Watvindik themagericht samen aan de verbetering van de informatievoorziening. Wil je meer weten over dit project? Kijk dan op op-weg-wijzer.nl 
Deze vragenlijst gaat over alle informatie rondom het re-integratieproces - de Wet verbetering poortwachter - die relevant is voor mensen met hersenletsel en hun naasten. We richten ons op mensen die op het moment dat het hersenletsel optrad in loondienst werkten. Met 'informatie' bedoelen we zowel informatie op papier (brieven, folders, brochures), digitale informatie (websites, e-mails, social media) als informatie die mensen mondeling krijgen (in gesprek met bijvoorbeeld een professional).

Question Title

* 1. Ervaar jij dat mensen de juiste informatie ontvangen of vinden over de stappen in het re-integratieproces?

Question Title

* 2. Hebben mensen tijdig  de informatie die zij nodig hebben?

Question Title

* 3. Ontvangen of vinden mensen informatie via de juiste kanalen (digitaal, op schrift, mondeling, ...)?

Question Title

* 4. Ontvangen mensen informatie in de juiste vorm (tekstueel, afbeeldingen, animaties, ...)?

Question Title

* 5. Als de informatievoorziening niet (altijd) goed is, wat gaat daarin dan mis?

Question Title

* 6. Welke inhoudelijke informatie wordt vooral gemist?

Question Title

* 7. Gebruiken mensen vooral de informatie die zij ontvangen of gaan zij ook actief zelf op zoek naar (aanvullende) informatie?

Question Title

* 8. Hangen problemen met de informatievoorziening samen met de omvang van het dienstverband, ten tijde van het optreden van het hersenletsel?
Geef aan bij welke mensen jij ziet dat de informatievoorziening tekort schiet. (Meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 9. Hangen problemen met de informatievoorziening samen met het hebben van een vast of tijdelijk dienstverband, ten tijde van het optreden van het hersenletsel?
Geef aan bij welke situaties jij ziet dat de informatievoorziening tekort schiet. Meerdere antwoorden mogelijk.

Question Title

* 10. Hangen problemen met de informatievoorziening samen met de (verwachte) mate van arbeidsongeschiktheid?
Geef aan bij welke mensen jij ziet dat de informatievoorziening tekort schiet. Meerdere antwoorden mogelijk

Question Title

* 11. Hangen problemen met de informatievoorziening samen met het soort hersenletsel? Is het bijvoorbeeld zo dat een bepaald type hersenletsel onvoldoende erkent wordt in de re-integratie?
Geef aan bij welke mensen jij ziet dat de informatievoorziening tekort schiet. (Meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 12. Hangen problemen met de informatievoorziening samen met het al dan niet medisch gediagnosticeerd zijn van het hersenletsel?
Geef aan bij welke mensen jij ziet dat de informatievoorziening tekort schiet. (Meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 13. Welke informatiebronnen over de re-integratie gebruiken mensen? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 14. Welke informatie is volgens jou meestal niet goed genoeg?

  Meestal goed genoeg Meestal niet goed genoeg Weet ik niet / geen zicht op
Brief/folder van werkgever
Brief/folder van Arbodienst/bedrijfsarts
Brief/folder van UWV
Brief/folder re-integratiebureau/revalidatiecentrum
Brief/folder van andere organisatie
Gesprek met werkgever
Gesprek met Arbodienst/bedrijfsarts
Gesprek met re-integratiebureau/revalidatiecentrum
Website werkgever/CAO
Website Arbodienst/bedrijfsarts
Website UWV
Website re-integratiebureau/revalidatiecentrum
Weet ik niet / onvoldoende inzicht in

Question Title

* 15. Heb je opmerkingen over deze specifieke informatiebronnen?

Question Title

* 16. Welke informatie over het re-integratieproces is belangrijk voor mensen om te ontvangen? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 17. Welke vorm van informatie is volgens jou hiervoor het beste? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 18. Wie zou informatie over het re-integratieproces moeten geven, of mensen op deze informatie moeten wijzen? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 19. Als mensen over dit onderwerp met jou praten, welke woorden gebruiken ze daar dan voor? (We vragen dit om een beeld te krijgen bij mogelijke zoektermen op internet)

Question Title

* 20. Is er iets wat jij mensen met hersenletsel vaak adviseert met betrekking tot het re-integratieproces?

Question Title

* 21. Wil je nog iets anders delen over informatie over de stappen in de re-integratie?

Question Title

* 22. Tot slot, vanuit welke type organisatie en functie werk jij met mensen met hersenletsel?

0 van 22 beantwoord
 

T