Screen Reader Mode Icon

Geef je mening over de toekomst van Overstad

Denk je mee?
Welkom bij de digitale enquête van de Overstadwandeling. Deze enquête is bedoeld om je mee te nemen in de toekomst van Overstad. Dit gebied gaat de komende jaren namelijk flink veranderen. De ambitie is om hier in totaal 2.500 woningen te bouwen. Ook wordt het gebied veel groener, beter bereikbaar, komen er allerlei voorzieningen en meer ruimte voor de fietser en voetganger. In 2019 is het ontwikkelbeeld Overstad door de raad vastgesteld en er wordt nu aan een nieuw bestemmingsplan gewerkt.

Er is een Overstadwandeling gemaakt; een route door Overstad langs 13 borden met verschillende vragen en dilemma's. In deze enquête geven we je de mogelijkheid om de gestelde vragen te beantwoorden via deze enquête, zodat je ook zonder te lopen jouw mening kan geven. Alle input verzamelen we en nemen we mee bij de voorbereiding van het bestemmingsplan.
 
De enquête duurt ongeveer 10 minuten. Hartelijk bedankt voor je inbreng.
 
De beelden die je op de borden ziet zijn referentiebeelden om je een beeld te geven bij de vragen en stellingen.

Question Title

1. De route van de Overstadwandeling
Hieronder zie je de routekaart met de 13 verschillende plekken waar in Overstad een bord is geplaatst. Bij ieder punt vragen we naar jullie mening. 

<em>1. De route van de Overstadwandeling</em><br>Hieronder zie je de routekaart met de 13 verschillende plekken waar in Overstad een bord is geplaatst. Bij ieder punt vragen we naar jullie mening.&nbsp;

Question Title

2. Tesselsebrug
Uit eerdere bijeenkomsten is naar voren gekomen dat de Tesselsebrug op dit moment geen fijne plek is voor fietsers en voetgangers. Wij willen je hier nog de volgende vier vragen over stellen.

<em>2. Tesselsebrug</em><br>Uit eerdere bijeenkomsten is naar voren gekomen dat de Tesselsebrug op dit moment geen fijne plek is voor fietsers en voetgangers. Wij willen je hier nog de volgende vier vragen over stellen.

Question Title

* 1. Hoe maak je nu gebruik van de Tesselsebrug? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 2. Vind je de Tesselsebrug nu veilig genoeg? (één antwoord mogelijk)

Question Title

* 3. Wie zou meer plek moeten krijgen op de Tesselsebrug in de toekomst? (max. 2 antwoorden mogelijk)

Question Title

* 4. Heb je een idee over hoe dit eruit zou moeten zien? (één antwoord mogelijk)

Question Title

3. Voorzieningen
Overstad wordt straks een plek om te wonen, werken en recreëren.

<em>3. Voorzieningen</em><br>Overstad wordt straks een plek om te wonen, werken en recre&euml;ren.

Question Title

* 5. Kom je straks op Overstad om te wonen, werken of recreëren? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Question Title

* 6. Welke voorzieningen denk je in de toekomst te willen gebruiken op Overstad? (max. 5 antwoorden mogelijk)

Question Title

4. Wonen
In Overstad bouwen we woningen voor jong en oud. Het ontwikkelbeeld geeft ruimte voor bebouwing tot 35 meter hoog en incidenteel een toren van 50 meter. Als we deze woningen willen toevoegen moet Overstad gaan verdichten.

<em>4. Wonen</em><br>In Overstad bouwen we woningen voor jong en oud. Het ontwikkelbeeld geeft ruimte voor bebouwing tot 35 meter hoog en incidenteel een toren van 50 meter. Als we deze woningen willen toevoegen moet Overstad gaan verdichten.

Question Title

* 7. In welke zone denk je dat bebouwing tot 35 meter mogelijk is? (max. 2 antwoorden mogelijk)

Question Title

* 8. Wat vind je een geschikte locatie voor incidentele bebouwing of toren tot 50 meter? (max. 2 antwoorden mogelijk)

Question Title

5. Bereikbaarheid
Op de noordelijke entree van Overstad is een grote rotonde aangelegd die de Koedijkerstraat met de Zijperstraat en de Kwakelkade verbindt. Uit eerdere bijeenkomsten kwam naar voren dat dit punt verbeterd kan worden.

<em>5. Bereikbaarheid</em><br>Op de noordelijke entree van Overstad is een grote rotonde aangelegd die de Koedijkerstraat met de Zijperstraat en de Kwakelkade verbindt. Uit eerdere bijeenkomsten kwam naar voren dat dit punt verbeterd kan worden.

Question Title

* 9. Ben je het ermee eens dat de rotonde verbeterd kan worden?

Question Title

* 10. En zo ja, wat kan er beter aan deze entree in het noorden van Overstad? (max. 3 antwoorden mogelijk)

Question Title

6. Publieke voorzieningen
Overstad kent al verschillende voorzieningen vandaag de dag.

<em>6. Publieke voorzieningen</em><br>Overstad kent al verschillende voorzieningen vandaag de dag.

Question Title

* 11. Welke publieke voorzieningen zijn belangrijk om ook in de toekomst te behouden in Overstad? (max. 3 antwoorden mogelijk)

Question Title

7. Parkeren
In Overstad kun je op veel plekken parkeren. Hieronder zie je een van de bovengrondse parkeerplekken in Overstad.

<em>7. Parkeren</em><br>In Overstad kun je op veel plekken parkeren. Hieronder zie je een van de bovengrondse parkeerplekken in Overstad.

Question Title

* 12. Hoe vind je het aantal parkeerplekken in Overstad nu?

Onvoldoende parkeerplekken Voldoende parkeerplekken
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 13. Hoe bereikbaar vind je het parkeren in Overstad nu?

Slechte bereikbaarheid Goede bereikbaarheid
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 14. Hoe vind je de uitstraling van het parkeren in Overstad nu?

Slechte uitstraling Goede uitstraling
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 15. Waar parkeer je nu het vaakst in Overstad? (één antwoord mogelijk)

Question Title

* 16. Als alle nieuwe bewoners van Overstad ook in Overstad een auto willen parkeren, zal hierover nagedacht moeten worden. Het Ontwikkelbeeld Overstad gaat uit van parkeren in gebouwen, uit het zicht. 

Hoe vind je dat in de toekomst moet worden omgegaan met parkeren in Overstad? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

8. Verkeer
In de toekomst zal mogelijk ook de verkeerssituatie in Overstad aangepast moeten worden.

<em>8. Verkeer<br></em>In de toekomst zal mogelijk ook de verkeerssituatie in Overstad aangepast moeten worden.

Question Title

* 17. Hoe kom je nu naar Overstad? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 18. Hoe kom je straks het liefst naar Overstad? (één antwoord mogelijk)

Question Title

* 19. Wat zou er beter kunnen aan het verkeer in Overstad? (max. 2 antwoorden mogelijk)

Question Title

9. Openbare ruimte langs de kade
We willen als gemeente de uitstraling van de openbare ruimte langs de kade verbeteren.

<em>9. Openbare ruimte langs de kade<br></em>We willen als gemeente de uitstraling van de openbare ruimte langs de kade verbeteren.

Question Title

* 20. Waar moet de nadruk op liggen? (max. 4 antwoorden mogelijk)

Question Title

10. Een park in Overstad
Met een park in Overstad willen we de kwaliteit van het gebied vergroten. Een centrale plek in Overstad met voorzieningen eromheen.

<em>10. Een park in Overstad</em><br>Met een park in Overstad willen we de kwaliteit van het gebied vergroten. Een centrale plek in Overstad met voorzieningen eromheen.

Question Title

* 21. Waar moet de nadruk op komen te liggen in het park?

Sport en spel Rust en ontmoeten
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 22. Waar moet de nadruk op komen te liggen in het park?

Open grasveld Veel bomen en planten
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 23. Waar moet de nadruk op komen te liggen in het park?

Voetganger Fiets
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 24. En waar moet de nadruk op liggen om het park heen? 

Voorzieningen voor de buurt Voorzieningen voor bezoekers van buiten Overstad
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 25. En waar moet de nadruk op liggen om het park heen?

Gericht op wonen Gericht op werken/bezoeken
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

11. Woningen erbij
Er komen woningen bij in Overstad, in combinatie met werken, winkels en voorzieningen.

<em>11. Woningen erbij</em><br>Er komen woningen bij in Overstad, in combinatie met werken, winkels en voorzieningen.

Question Title

* 26. Hoe voegen we wonen toe op deze plek in het hart van Overstad? (één antwoord mogelijk)

Question Title

12. Wonen langs de Kwakelkade
In Overstad bouwen we straks verschillende woningen voor verschillende doelgroepen.

<em>12. Wonen langs de Kwakelkade</em><br>In Overstad bouwen we straks verschillende woningen voor verschillende doelgroepen.

Question Title

* 27. Voor welke doelgroep moet er langs de Kwakelkade worden gebouwd? (max. 2 antwoorden mogelijk)

Question Title

* 28. Zou je zelf in Overstad willen wonen in de toekomst? Kies één van de mogelijkheden en licht toe. 

Question Title

13. Ringersbrug
De Ringersbrug is een belangrijke verbinding tussen Overstad en de historische binnenstad.

<em>13. Ringersbrug</em><br>De Ringersbrug is een belangrijke verbinding tussen Overstad en de historische binnenstad.

Question Title

* 29. Wat zou kunnen worden verbeterd aan de Ringersbrug? (max. 2 antwoorden mogelijk)

Question Title

* 30. Hoe vind je dat Overstad verbonden is met de binnenstad? (max. 2 antwoorden mogelijk)

Question Title

* 31. Wat zijn we vergeten te vragen en zou je ons graag willen meegeven?

Dit is het einde van de vragenlijst, hartelijk dank voor je inbreng!

Wil je op de hoogte blijven van de resultaten en de verdere ontwikkeling van Overstad en het Alkmaars Kanaal? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. 
https://www.alkmaar.nl/alkmaarskanaal/aanmeldformulier-nieuwsbrief/ 
0 van 31 beantwoord
 

T