Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. In welk dorp woont u?

Question Title

* 2. Wat is uw leeftijd?

Question Title

* 3. We leggen u een aantal stellingen voor. U kunt aangeven of u het hiermee eens of oneens bent:

  EENS ONEENS GEEN MENING
De gemeente Druten mag niet verder groeien, ook als dit zorgt voor minder voorzieningen (zoals winkels en dorpshuis).
De gemeente Druten mag niet verder groeien, ook als dit ervoor zorgt dat we onze sportclubs en dorpshuizen moeten delen.
Druten moet in 2040 energieneutraal zijn. Om dit te bereiken vind ik windmolens een goed idee.
Druten moet in 2040 energieneutraal zijn. Om dit te bereiken vind ik zonnevelden een goed idee.
De gemeente moet inwoners stimuleren vaker de fiets te pakken en de auto vaker te laten staan.
Ik ben voor meer werkgelegenheid in onze gemeente, ook als dit zorgt voor meer bedrijventerreinen.
De gemeente Druten moet meer toeristen aantrekken zoals wandelaars en fietsers. Ook als dit zorgt voor meer drukte.
De gemeente Druten moet meer toeristen aantrekken, zelfs als dat ten koste gaat van de ruimte voor boeren.

Question Title

* 4. Als u zou moeten kiezen. Wat heeft dan uw voorkeur?

Question Title

* 5. Als u zou moeten kiezen. Wat heeft dan uw voorkeur?

Question Title

* 6. Wist u dat de gemeente graag inwoners betrekt bij plannen en projecten?

Question Title

* 7. Bent u wel eens betrokken geweest bij een project van de gemeente?

Question Title

* 8. We leggen u een aantal stellingen voor. Kunt u aangeven of u zich hier in kunt vinden:

  JA NEE GEEN MENING
Ik vind het belangrijk dat inwoners regelmatig meedenken over plannen en projecten van de gemeente.
Ik vind dat de gemeente inwoners goed betrekt bij nieuwe plannen en projecten.
Ik heb vertrouwen in wat de gemeente met de opgehaalde inbreng doet.
Ik vind dat de gemeente de inbreng van inwoners serieuzer moet nemen.

Question Title

* 9. Over welke onderwerpen wil jij graag meedenken:

Question Title

* 10. Hoe wilt u graag meedenken?

Question Title

* 11. Stel, er zijn plannen voor een nieuw park in de buurt. Wilt u als inwoner:

Question Title

* 12. We leggen u een aantal stellingen voor. U kunt aangeven of u zich hier in kunt vinden:

  JA NEE GEEN MENING
Ik vind het een goed idee dat inwoners bepaalde taken van de gemeente kunnen overnemen, zoals het onderhouden van een plantsoen of het beheren van een zwembad of dorpshuis (dit heet uitdaagrecht).
Ik wil betrokken zijn bij veranderingen in de straat, buurt en het dorp omdat ik de belangen van de inwoners op de agenda wil houden.
Ik wil betrokken zijn bij veranderingen in de straat, buurt en het dorp omdat ik op die manier verbonden blijf met de mensen om mij heen.
Ik wil betrokken zijn bij veranderingen in de straat, buurt en het dorp zodat ik mijn kennis en ideeën met anderen kan uitwisselen.

Question Title

* 13. Welke onderwerpen vindt u het meest belangrijk voor de toekomst van de gemeente Druten? (maximaal 3)

Question Title

* 14. Heeft u nog ideeën over hoe de gemeente inwoners beter kan betrekken bij de toekomst van de gemeente Druten?

Question Title

* 15. Voor wie wil:

0 van 16 beantwoord
 

T