Inwoners en omwonenden van de Reeshof hebben deze maand, gesteund door 1898 handtekeningen, een inleidend verzoek gedaan bij de gemeente voor een raadgevend referendum over het Raadsbesluit “Toekomstbestendige werklocaties”, waarvan Wijkevoort een belangrijk onderdeel is.

Maandag 26 oktober 2020 hebben de coalitiepartijen D’66, Groen Links, VVD en CDA dit verzoek tijdens de raadsvergadering weggestemd. Belangrijkste argument was dat het verzoek voor een referendum te laat kwam, omdat dit volgens deze partijen ingediend had moeten worden in februari 2018 bij het vaststellen van het Masterplan Wijkevoort. Wij willen graag weten of de inwoners van onze stad op dat moment voldoende geïnformeerd waren over de gevolgen voor hun directe leefomgeving.

Bij Lokaal Tilburg staat tijdige betrokkenheid van onze inwoners centraal. Vandaar dat wij u willen vragen deze enquête in te vullen. Deelname vraagt slechts enkele minuten van uw tijd.

Alvast dank!

Question Title

* 1. Bent u op de hoogte van de plannen rondom de ontwikkelingen van Werklandschap Wijkevoort?

Question Title

* 2. Wanneer hoorde u voor het eerst van deze plannen?

Question Title

* 3. Heeft u voor februari 2018 een uitnodiging ontvangen voor een informatiebijeenkomst?

Question Title

* 4. Hoe werd u op de hoogte gesteld van Werklandschap Wijkevoort? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 5. Bent u het eens met de plannen voor grootschalige logistiek in dit gebied?

Question Title

* 6. Woont u zelf in het buitengebied Zuid-West of in de Reeshof?

Question Title

* 7. Woont u op een van de volgende postcodes? (aankruisen welke van toepassing is)

Question Title

* 8. Heeft u nog opmerkingen of toevoegingen?

T