Beste CLB-er,

Ook in deze tijd van social distancing en virtuele ontmoetingen wil het CLB jullie zo goed mogelijk bijstaan met relevante informatie. De bijeenkomsten zitten er voorlopig niet in, maar aan welke ondersteuning heb je wel behoefte? Om die ondersteuning te kunnen organiseren, vragen we je deze enquête in te vullen. Dank alvast!

Question Title

* 1. Welke functie vervul je?

Question Title

* 2. Vanwege de snelle ontwikkelingen rondom het Coronavirus verschijnt Lokaal Bestuur, de nieuwsbrief van het CLB, nu wekelijks in plaats van tweewekelijks. Aan wat voor type artikelen heb je behoefte?

Question Title

* 3. Er zijn verschillende mogelijkheden om digitale bijeenkomsten te faciliteren, om in gesprek te gaan over de huidige situatie. Waar heb jij behoefte aan?

Question Title

* 4. Alle reguliere CLB-bijeenkomsten (bijvoorbeeld netwerkbijeenkomst Statenleden over de RES of waterschappers over bodemdaling) kunnen voorlopig geen doorgang vinden. Natuurlijk zoeken we een andere manier om deze bijeenkomsten vorm te geven. Waar heb jij behoefte aan?

Question Title

* 5. Op welk moment zou een digitale bijeenkomst jou het beste uitkomen?

Question Title

* 6. Er zijn verschillende tools die digitaal vergaderen mogelijk maken. Welke tool heeft jouw voorkeur?

Question Title

* 7. Op welke manier kunnen we jou de komende tijd nog meer ondersteunen?

T