Introductie

Wij danken u hartelijk voor uw bereidheid om deel te nemen aan deze enquête.

Stichting Beroepseer voert een onderzoek uit naar het recht op ambtelijk vakmanschap, in opdracht van het Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Rijk (A+O fonds Rijk) en in samenwerking met de vakbonden binnen de rijksoverheid, waaronder de Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF). In dit project brengen we in kaart hoe het vakmanschap van rijksambtenaren gestimuleerd en beschermd kan worden.

Uw antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld. Als u een vraag niet wenst in te vullen dan kan deze open worden gelaten. De antwoorden zullen niet tot individuele personen te herleiden zijn. Voor deze enquête verwerken wij geen persoonsgegevens.

De resultaten zullen worden gepubliceerd in een boek dat Stichting Beroepseer in de tweede helft van 2022 zal uitbrengen.

Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 15 minuten in beslag. Heeft u vragen over de enquête, neem dan contact op met Corné van der Meulen van Stichting Beroepseer via: c.vandermeulen@beroepseer.nl

 

T