Welkom bij de RegenboogEnquête Flevoland, zichtbaar jezelf zijn in Flevoland. Deze enquête is voor iedereen die in Flevoland woont en die zichzelf identificeert als niet-hetero en/of niet-cisgender. 
Ofwel, bent u LHBT+ (Lesbisch, homo, bi, transgender persoon, non-binair, queer, panseksueel....... +)? en woont u in Flevoland? Dan nodigen we u van harte uit om mee te doen.
 
 
Gemeenten in Flevoland weten te weinig over de ervaringen en behoeften van hun LHBT+ inwoners. Met dit onderzoek willen wij (Bureau Gelijke Behandeling Flevoland) daar verandering in brengen. Aan de hand van de uitkomsten zal er overleg plaatsvinden met Regenboogprovincie Flevoland, gemeenten, politie en organisaties in Flevoland, zodat iedereen weet waar we aan moeten gaan werken. Stuur de link naar de enquête daarom door naar uw LHBT+ vrienden, netwerk en kennissen. Hoe meer mensen er meedoen hoe beter wij in kaart kunnen brengen waar het (nog) beter kan in uw gemeente!
 
 
Het invullen duurt ongeveer 20-30 minuten. Deelname is geheel anoniem. U kunt wel uw contactgegevens achterlaten als u op de hoogte gehouden wilt worden van de uitkomsten. De uitkomsten van het onderzoek worden ook gepubliceerd in de media en op www.bureaugelijkebehandeling.nl. 
 

Voor vragen over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Bureau Gelijke Behandeling Flevoland via info@bureaugelijkebehandeling.nl
 

*In dit onderzoek wordt de 'groep' intersekse personen niet meegenomen, omdat de uitdagingen voor hen veelal anders zijn dan bij LHBT's. Intersekse personen die zich identificeren als LHBT worden uiteraard van harte uitgenodigd wel deel te nemen aan de enquête. Bureau Gelijke Behandeling Flevoland zou hiernaast graag in contact komen met intersekse personen en hen willen uitnodigen voor een interview, opdat er ook meer inzicht komt in de ervaringen en behoeften van intersekse personen in Flevoland. U kunt hiervoor een mail sturen naar info@bureaugelijkebehandeling.nl en wij zullen contact met u opnemen!
 

* De verwerking van de onderzoeksgegevens vindt plaats in samenwerking met CMO Flevoland.
 

T