1 formulier per persoon invullen

Het Autisme Kennisnetwerk Overijssel organiseert deze bijeenkomst vanuit het Helmertheater in Enschede. Er wordt een live stream gemaakt voor online deelnemers.

De bijeenkomst is gratis voor (naasten van) mensen met autisme en voor professionals, werkzaam bij een organisatie die lid is van het AKO (zie vraag 5). Voor niet-leden geldt een ticketprijs van € 125,-.

Er is accreditatie aangevraagd bij SKJ, NIP/NVO, FGzPt, Registerplein, Register Verpleegkundig Specialisten, Register Vaktherapie. Als u hier gebruik van wil maken, geef dit dan aan bij vraag 6.

Question Title

* 1. Mijn voor- en achternaam is (invullen is verplicht):

Question Title

* 2. Indien u werkzaam bent bij een organisatie: bij welke organisatie bent u werkzaam?

Question Title

* 3. Mijn emailadres is (invullen verplicht i.v.m. het verzenden van nadere informatie):

Question Title

* 4. Hoe neemt u deel?
Als u kiest voor fysieke deelname vanuit de studio krijgt u voorafgaand aan de bijeenkomst een deelnamelink voor online deelname, zodat u altijd (op het laatste) moment kan kiezen voor online deelname.

Question Title

* 5. Ik neem als volgt deel aan de bijeenkomst:

Question Title

* 6. Wilt u aanspraak maken op accreditatiepunten -na aantoonbare deelname-?
PS 1: dit kan ook bij online deelname op 8 juni, maar niet via het kijken van de terugkijk-link
PS 2: dit kan alleen voor deelnemers via optie 2 en 3 (zie vraag 5)
PS 3: na afloop verwerken we de accreditatie registratie online op basis van uw registratienummer. U dient deze dus hieronder te vermelden   

Question Title

* 7. Dank voor uw aanmelding.
Klik op GEREED onderaan dit formulier. 

Deze bijeenkomst wordt mogelijk gemaakt door 33 AKO leden:
Accare, Accent op talent, Ambiq, AssortiMens, Attendiz, Auticoach Tiro, Autismehuis, Aveleijn, Baalderborggroep, Curess, De Twentse Zorgcentra, Dimence Groep, Erna Dogger Training & Coaching, Evenmens, Frion, Frits Stribos praktijk, Humanitas DMH, Pluryn, Jados, Jarabee, Karakter, Mediant, MEE IJsseloevers, NEVS, NVA, Prisma Loopbaanadvies, RIBW Groep Overijssel, Stam Zwolle, Speciaal Onderwijs Twente Oost Gelderland, Trias, Uw Welzijn Plus, Wijkracht, ZorgPlus GGZ

Hieronder kunt u eventueel nog een algemene vraag/opmerking kwijt:

T