Sportpunt Stichtse Vecht organiseert jaarlijks diverse cursussen, trainingen en scholingen voor sportaanbieders. Het Sportpunt bekostigt deze trainingen ter bevordering van een veilig sportklimaat en versterking van het verenigingskader.

Via dit formulier meldt u zichzelf aan voor één of meerdere scholingen uit het scholingsaanbod van 2019. In verband met de persoonsgegevens verzoeken wij u per aan te melden persoon, (minimaal) één formulier in te vullen.

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, neem dan contact op met:
danielle.van.schaik@stichtsevecht.nl

T