Introductie

We stellen het erg op prijs dat u meedoet aan deze enquête, opgesteld door RVO en de GLB Pilot Sectorale Bouwstenen.

We gaan het hebben over het nieuwe GLB én de vraag hoe RVO het aanvragen van subsidies zo eenvoudig mogelijk kan maken. Voordat we vragen stellen is een klein beetje uitleg wel nodig. We hopen dat u daar de tijd voor wilt nemen.

Het nieuwe GLB
Het nieuwe GLB gaat naar verwachting in vanaf 2023. Het nieuwe GLB gaat ‘toekomstbestendige landbouw sterker belonen’. Dat is de beleidsinzet. Wat betekent dit?

Het nieuwe GLB gaat naar verwachting bestaan uit een basispremie met voorwaarden (net zoals nu) en daar bovenop een laag met ecoregelingen. Deze ecoregelingen moeten laagdrempelig en breed toegankelijk zijn en bijdragen aan de uitdagingen die er zijn op het gebied van biodiversiteit, milieu en klimaat. Bij ecoregelingen moet je bijvoorbeeld denken aan bloemenranden, kruidenrijk grasland en houtwallen. Deze komen beschikbaar in een vrijwillig keuzemenu, waarbij landbouwers zelf de afweging kunnen maken welke maatregelen binnen deze ecoregelingen inpasbaar zijn voor hen en of dat voldoende loont. In de verduurzaming van de bedrijfsvoering ligt in belangrijke mate de regie bij de boer zelf.

Wilt u hierover meer weten? Bekijk dan eens deze animatie.

 

De opdracht voor RVO wordt om u als boer zo goed als mogelijk service te verlenen, zodat u maximaal uw voordeel kan doen met deze subsidies. RVO wil een omslag maken van controleren naar helpen. Subsidies zo  aanbieden dat ze eenvoudig zijn aan te vragen, dat boeren en tuinders snel inzicht krijgen in wat het hen oplevert en dat er flexibiliteit ontstaat die past bij de soms onvoorspelbare boerenpraktijk. De nadruk moet gaan liggen op het belonen en halen van de doelen (op het gebied van biodiversiteit, klimaat, landschap, water en bodem) in plaats van op het controleren op fouten en opleggen van sancties.

Question Title

Afbeelding
 
10% of survey complete.

T