Procedure en Toewijzing
* De toewijzing van alle pakketten geschiedt op basis van aansluiting bij de onderwerpen van Connect to Innovate, beschikbaarheid, volgorde van binnenkomst en kwalitatieve beoordeling.
* Er kan worden ingeschreven voor één of meerdere sponsorpakketten (het combineren van pakketten is mogelijk).
* Bij inschrijving vóór 29 maart voor een eenzelfde pakket op beide dagen (Gold, Silver, Bronze), is het mogelijk om drie voorkeuren voor een stand locatie op te geven (is geen garantie!).

* Het sponsorcontract en de daaruit voortvloeiende uitvoering (branding), wordt aangegaan met één contractpartner (sponsor). 
* Na goedkeuring van de aanvraag wordt het door de VNSG ondertekende sponsorcontract digitaal naar de contactpersoon verstuurd. Alleen contracten die door beide partijen zijn ondertekend, zijn geldige sponsorcontracten. De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelname te weigeren en/of de inhoud van het pakket aan te passen. 

Question Title

* Volledige bedrijfsnaam / Full company name:
(voor contract en facturatie / for contract and invoicing)

Question Title

* Factuuradres / Invoice address:

T