Met deze korte vragen (2 minuten invultijd) willen we inventariseren in hoeverre afdelingen radiologie e.e.a. hebben ingericht in hun EPD om management-en kwaliteitsinformatie inzichtelijk te maken, en wat de behoefte is aan handvatten vanuit de NVvR om dit te organiseren.
Zie verdere informatie in de begeleidende mail.

U kunt deze enquête invullen t/m 1 december (liefst één reactie per afdeling).
Dank voor uw bijdrage!
Commissie kwaliteit NVvR

Question Title

* 1. Uw naam:

Question Title

* 2. Uw ziekenhuis (om dubbel tellen te voorkomen):

Question Title

* 3. Is er op uw afdeling informatie beschikbaar over performance-en kwaliteitsindicatoren zoals wachttijden, doorlooptijden van verslaglegging en stralingsdoses?

Question Title

* 4. Is deze informatie direct toegankelijk voor:

Question Title

* 5. Is deze informatie in een geïntegreerde omgeving beschikbaar?

Question Title

* 6. Is deze informatie up-to-date?

Question Title

* 7. Is er interesse of behoefte vanuit uw afdeling om kwaliteitsinformatie makkelijker beschikbaar te maken of krijgen?

Question Title

* 8. Zou de NVvR hieraan kunnen bijdragen, met een handreiking of draaiboek bv?

Question Title

* 9. Overige opmerkingen of vragen?

0 van 9 beantwoord
 

T