Welkom!

Hartelijk dank voor deelname aan deze enquête, deelname is volledig anoniem. We zetten uw antwoorden in om te proberen het lerarentekort in de exacte vakken te verminderen - uw feedback is daarom belangrijk. Onze dank is groot, fijn dat u deze max. 10 vragen wilt beantwoorden!

Met vriendelijke groet, 
Namens de Bètalerarenkamer,

Noortje de Graaf (directeur Nederlandse Natuurkundige Vereniging)

T