Gebiedsvisie Onlanden

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben het initiatief genomen om een overkoepelende visie samen te stellen voor de Onlanden. De Onlanden heeft zich nu zo'n 5 jaar kunnen ontwikkelen en de terreinbeheerders Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Het Groninger Landschap en Drents Landschap willen het gebied zo goed mogelijk beheren. Een gebiedsvisie is een hulpmiddel om na te denken over de toekomst en om keuzes te maken voor het dagelijks beheer. Voor een goede visie is input van mensen die betrokken zijn bij de Onlanden erg belangrijk. Dus vul deze vragenlijst in en help ons met het maken van de juiste keuzes voor de toekomst. 
Wil je met ons in gesprek? Dat kan, we organiseren drie inloopbijeenkomsten:
  • 9 mei, Onlanderij te Eelderwolde van 19.00-21.30
  • 15 mei, Cafe Ensing te Peize van 19.00-21.30
  • 16 mei, Het Rode Hert te Roderwolde van 19.00 - 21.30

Question Title

* 1. Wat is uw betrokkenheid bij de Onlanden, u kunt meerdere antwoorden aanvinken.

Question Title

* 2. Wat is uw postcode

Question Title

* 3. Hoe vaak komt u in de Onlanden?

Question Title

* 4. Waarom bezoekt u de Onlanden? U kunt meerdere antwoorden aanvinken.

Question Title

* 5. Steunt u één van onderstaande natuurbeschermingsorganisaties? Bijvoorbeeld door een lidmaatschap. U kunt meerdere organisatie aanvinken.

Question Title

Kaart met eigendommen van de natuurbeschermingsorganisatie 

Kaart met eigendommen van de natuurbeschermingsorganisatie 

Question Title

* 6. Stelling: De terreinbeheerders moeten meebewegen met de natuurlijke ontwikkelingen en dus niet ingrijpen in het moeras. Ook al betekent dat er bijvoorbeeld meer open water of juist dat meer bos ontstaat.

Question Title

* 7. Om overstromingen in de toekomst te voorkomen is er nog meer waterberging nodig. Welke manier van het creëren van extra waterberging heeft uw voorkeur?

Question Title

* 8. Er verschijnen steeds meer invasieve plantensoorten in de Onlanden. Deze uitheemse soorten kunnen zich snel uitbreiden ten koste van inheemse soorten. De terreinbeheerders maken zich zorgen om deze ontwikkeling. Wat vindt u dat we moeten doen?

Question Title

* 9. We willen de rust en ruimte in het gebied behouden en versterken. We willen het autoverkeer weren uit het natuurgebied door de Drentse Dijk en de Noorddijk af te sluiten voor autoverkeer.

Question Title

* 10. De Onlanden ontwikkelt zich fantastisch als moerasgebied met hoge natuurwaarden. Het betekent echter ook een afscheid van het open agrarische landschap waar wulpen, grutto's en veldleeuweriken zich thuis voelen. Wat is uw gevoel bij deze ontwikkeling?

Question Title

* 11. Welk rapportcijfer geeft u de Onlanden als natuurgebied

0 10
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 12. Welk rapportcijfer geeft u het huidige aanbod van recreatieve voorzieningen?

0 10
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 13. Stelling: Er moeten wandel- en fietsroutes worden bewegwijzerd. Het betreft hier alleen bestaande paden.

Question Title

* 14. Welke vormen van recreatie zouden we moeten faciliteren? In de onderstaande lijst kun u aangeven wat u het belangrijkste vindt.

  zeer belangrijk belangrijk neutraal onbelangrijk totaal onbelangrijk
Wandelen
Fietsen
Wielrennen
Hardlopen
Ruitersport
Kano
Vogels kijken
Mindervaliden
Hengelsport

Question Title

* 15. Heeft u wel eens gehoord van middeleeuwse huisplaatsen (veenterpen) in de Onlanden?

0 van 15 beantwoord
 

T