Beste respondent, bedankt voor uw deelname aan deze vragenlijst over uw ervaring met de Diagnosethesaurus. Deze tool is de landelijke standaard voor medische diagnoseregistratie. Dit verbetert de gegevensuitwisseling en vermindert de administratieve lasten voor artsen.
 
We streven als DHD naar constante verbetering van onze producten en diensten, en uw feedback is daarbij cruciaal. We willen graag weten welke uitdagingen u tegenkomt bij het gebruik van de Diagnosethesaurus om zo de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren.
 
Uw input is waardevol en het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten.
 
Alvast bedankt voor uw tijd en inspanning.
Algemeen

Question Title

* 1. In welk type zorgorganisatie bent u werkzaam?

Question Title

* 2. Binnen welk(e) specialisme(n) bent u werkzaam?

Question Title

* 3. Welk EPD gebruikt uw zorgorganisatie?

Question Title

* 4. Hoe tevreden bent u over de Diagnosethesaurus in het gebruik binnen het EPD?

Question Title

* 5. Kruis aan wat van toepassing is. In het afgelopen jaar heb ik de Diagnosethesaurus ook gebruikt voor de vastlegging van:

Met de vastlegging van de Diagnosethesaurus kunnen, a.d.h.v. de koppeling met andere systemen, meerdere doelen gediend worden. Maar het idee is steeds: gestructureerde registratie in het primaire proces, waarmee deze codes na afloop op meerdere manieren gebruikt kunnen worden.

Question Title

* 6. Hoe tevreden bent u over de registratie en afleiding met de Diagnosethesaurus?

T