Hoe ervaart en beleeft u de openbare ruimte in uw woon- en leefomgeving?

We zijn benieuwd hoe onze inwoners aankijken tegen de openbare ruimte in hun woon- en leefomgeving. Om hiervan een indruk te krijgen hebben we een vragenlijst samengesteld. De vragen gaan in op uw beleving bij het openbaar groen in uw eigen straat/buurt. Onder openbaar groen verstaan we het groen in de parken, in en rond de speelplekken, in de wijk en langs de wegen.

Question Title

* 1. Vindt u dat er in uw straat/buurt veel of weinig openbaar groen is?

Question Title

* 2. Maakt openbaar groen uw straat/buurt mooi en aantrekkelijk?

Question Title

* 3. Waarvoor maakt u gebruik van het openbaar groen?

T