Question Title

* 1. Uw gegevens

Question Title

* 2. Stelling 1: Het plan van aanpak witwassen staat gelijk aan het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen.

Stelling 2: In de geactualiseerde nationale risicobeoordeling witwassen is witwassen via offshore vennootschappen geïdentificeerd als één van vijf grootste witwasrisico’s met de resterende potentiële impact.

Question Title

* 3. Stelling 1: Bedrijven zijn verplicht om na te gaan of hun goederenstromen worden gebruikt voor witwaspraktijken.

Stelling 2: TBML vindt het meest plaats via document fraude

Question Title

* 4. De hoofd van compliance van een bank heeft van zijn baas, de Chief Risk Officer (CRO) van de bank, opdracht gekregen om het computersysteem van de bank zo in te stellen dat er door het systeem maximaal 5 ongebruikelijke transacties per dag kunnen worden gesignaleerd. Zij weten allebei dat dit er toe zal leiden dat de bank slechts gedeeltelijk zal voldoen aan haar verplichting onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) om alle ongebruikelijke transacties te melden. Het niet melden van ongebruikelijke transacties is een strafbaar feit.

 

Vraag: wie plegen er strafbare feiten:

Question Title

* 5. Geef aan welke stelling juist is:

1. Banken mogen transactiemonitoring uitbesteden onder de Wwft

2. Banken mogen transactiemonitoring niet uitbesteden onder de Wwft

Question Title

* 6. Wat is de belangrijkste voorwaarde om het zogeheten zes-stappen-model in de bewijslevering van witwassen toe te passen?

0 van 6 beantwoord
 

T