Welkom
Je kan zo meteen je verhaal delen… maar eerst willen we je kort informeren over je deelname aan het onderzoek.
Als je dan ‘akkoord’ aanvinkt, kan je op de volgende pagina je verhaal delen!

Leefbaarheidsbevraging straat-O-sfeer
Bedankt voor je interesse in deze bevraging. Straat-O-sfeer maakt deel uit van het burgerwetenschapsproject Straatvinken, een initiatief van onder meer het Onderzoeksinstituut voor Werk en Samenleving (HIVA-KU Leuven), de Universiteit Antwerpen, de Ringland Academie, in samenwerking met Voices That Count.

De leefbaarheidsbevraging straat-O-sfeer polst naar ervaringen van burgers met de leefbaarheid van straten in Vlaanderen en Brussel. Op basis van 20 indicatoren, met aandacht voor verkeer, sociale aspecten, omgevingsfactoren en straatinrichting, krijgt elke straat zo een verkeersleefbaarheidsscore. De bevraging geeft de deelnemers ook de mogelijkheid om korte verhalen te delen over hoe ze hun straat beleven.

De belangrijkste doelstellingen van het onderzoek zijn:
(1) beter begrijpen welke factoren de beleving van de leefbaarheid bepalen van straten;
(2) nieuwe instrumenten aanreiken om de dialoog over de leefbaarheid van straten tussen burgers onderling en tussen burgers en lokale overheden vorm te geven;
(3) via burgerwetenschapsonderzoek burgers zelf laten volgen of de beleidsintenties over duurzame mobiliteit en leefbaarheid in onder meer het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 gerealiseerd worden.

Jouw deelname aan dit onderzoek is volledig vrijblijvend. Je hebt het recht om op ieder moment je deelname stop te zetten door het venster van je browser te sluiten, de gegevens zullen dan niet opgeslagen worden. Het is ook toegestaan om sommige vragen open te laten indien je deze liever niet beantwoordt. Indien je na het afmaken van de vragenlijst je deelname toch nog stop wil zetten, kan je ons contacteren via e-mail (zie gegevens hieronder) om dit te melden, waarna je gegevens zullen uitgewist worden. Deelnemen aan deze bevraging brengt voor jou geen risico's met zich mee, noch rechtstreekse voordelen (er wordt geen vergoeding voorzien voor deelname).

Jouw deelname aan dit onderzoek is ook volledig vertrouwelijk (alle mogelijke identificatiedata zullen worden verwijderd). De verwerking van de door jou aangeleverde persoonsgegevens zullen conform de GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming) verlopen. Voor vragen over de bescherming van je gegevens kan je contact opnemen met info@straatvinken.be.

Bij het delen van het verhaal vragen we om geen verwijzingen te maken die jouw of iemand anders identiteit kan compromitteren. Op het einde van de vragenlijst kan je (optioneel) toelating geven om je verhaal (of quotes) anoniem te gebruiken in publieke documenten, website, publicaties:

- Deze vragenlijst zal open blijven gedurende 1,5 maand (tot en met 15 juni 2024).
- Het invullen van de vragen zal ongeveer 20 minuten van je tijd in beslag nemen.
- Nog vragen vóór, tijdens of na het invullen van de bevraging? Mail info@straatvinken.be of onderzoeker huib.huyse@kuleuven.be (HIVA-KU Leuven).

Question Title

* Graag voor akkoord aanvinken:

Page1 / 6
 
17% of survey complete.

T