Introductie

Hartelijk dank voor uw deelname aan de vragenlijst Circulaire Economie in de Smart Industry (CESI). De resultaten van deze vragenlijst zullen mede richting geven aan mogelijke ontwikkelrichtingen omtrent circulariteit binnen de Brabantse maakindustrie.  

Uw antwoorden worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld en dienden enkel ter input van het onderzoeksrapport.

Mochten er naar aanleiding van de vragenlijst nog vragen en/of opmerkingen zijn dan kunt u contact opnemen met Marieke Huis in ’t Veld via email, mhuisintveld@bom.nl of via telefoon, 06-52607323.

Met vriendelijke groet,

Marieke Huis in ’t Veld
Junior programmamanager
Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

T