Inleiding

Beste Basset Fauve liefhebber,

Wij stellen het bijzonder op prijs dat u aan dit onderzoek mee wilt werken.

De gegevens die wij van u vragen betreffen de hond die vermeld wordt in de brief, die u van de Nederlandse Fauve de Bretagne Club of de Rasvereniging Basset Fauve de Bretagne heeft ontvangen.
U wordt vriendelijk verzocht om de in de brief genoemde volledige naam van de hond en het in de brief genoemde NHSB (stamboek) nummer in het enquêteformulier over te nemen.

De enquête bestaat uit meerdere pagina’s. Door onderaan de betreffende pagina op de knop “Volgende" te klikken komt u op de volgende pagina met de vervolgvragen.
Door op “Vorige” te klikken kunt u teruggaan naar een vorige pagina en eventueel een eerder gegeven antwoord aanpassen. 

Bij voorbaat dank voor de te nemen moeite.


Question Title

* 1. Naam van de hond

Question Title

* 2. NHSB nummer

Question Title

* 3. Geboortedatum (dd-mm-jjjj)

Question Title

* 4. Geslacht van de hond

T