Sepsiszorg op de Spoedeisende Hulp

Met behulp van uw antwoorden krijgen de artsen van het UMC Amsterdam en Sepsis en daarna meer inzicht in uw ervaringen op de Spoed Eisende Hulp, hoe u er terecht kwam, wat u belangrijk vindt en wat aandacht verdient. Bij voorbaat veel dank voor het invullen!

Question Title

* 1. In welk jaar was uw opname op de Spoed Eisende Hulp?
En wat was uw leeftijd op dat moment? (u mag het kort aanduiden, bijv: 2007, 42 jaar)

Question Title

* 2. Werd het woord sepsis bij uw opname en behandeling op de Spoed Eisende Hulp genoemd?

Question Title

* 3. Als er op de Spoed Eisende Hulp niet over sepsis werd gesproken, werd het dan later door uw behandelend arts verteld?

Question Title

* 4. Is de oorzaak van uw sepsis bekend (geworden)?

Question Title

* 5. Wat voor waardering geeft u de behandeling op de Spoed Eisende Hulp?

Question Title

* 6. Kunt u ongeveer aangeven hoe lang u op de Spoed Eisende Hulp bent geweest?

Question Title

* 7. Had u vooraf contact met uw huisarts/de huisartsenpost?

Question Title

* 8. Hoe lang lag u in het ziekenhuis?

Question Title

* 9. Hoeveel tijd zat er tussen uw eerste serieuze klachten (denk aan rillingen, pijn, of benauwdheid, of zeer onwel voelen, braken, etc.) en uw opname op de Spoed Eisende Hulp?

Question Title

* 10. Had u zelf door dat er iets ernstigs aan de hand was?

0 van 10 beantwoord
 

T