Introductie

De definitieve versie van de Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ) is gepubliceerd. Voor het vaststellen van de VNEZ is draagvlak onder de diverse aanbieders van evenementenzorg noodzakelijk. Via dit formulier kunt u formeel aangeven of u als belanghebbende veldpartij de VNEZ onderschrijft.

Ook indien u eerder heeft gereageerd op de Veldnorm, zich hebt ingegeschreven als belanghebbende partij of bent ingeschreven voor de nieuwsbrief wordt u verzocht dit formulier in te vullen.

U kunt in de vragenlijst aangeven of de naam van uw organisatie op de website en in de toelichting beschreven mag worden als partij die de VNEZ onderschrijft.

Heeft u vragen over de veldnorm? Kijk op de website: www.evenementenz.org of stuur de projectgroep een e-mail: info@evenementenz.org.

T