Deel je mening over www.platform31.nl met ons!

Kennis- en netwerkorganisatie Platform31 ziet de trends in stad en regio. We verbinden beleid, praktijk en wetenschap rondom actuele vraagstukken en komen tot een aanpak waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders direct aan de slag kunnen. De oplossingen houden we niet voor onszelf: iedereen profiteert mee van de resultaten.  
 
Onze website vervult bij dit alles een belangrijke rol. Om ervoor te zorgen dat de door ons ontwikkelde en online gedeelde kennis optimaal aansluit op je behoeften en verwachtingen (nu en in de toekomst), horen we graag je mening over onze website. Wil je met het invullen van deze vragenlijst je ervaringen met ons delen? Dat neemt 12 minuten tijd in beslag. Uiteraard zorgen we ervoor dat je antwoorden anoniem blijven.  
 
Alvast veel dank voor je medewerking! 
 
Platform31

T