De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel zetten zich in voor een duurzame toekomst voor hun inwoners. We maken de overgang van fossiele brandstoffen (zoals olie en gas) naar energie uit hernieuwbare energiebronnen (zoals wind- en zonne-energie). Om dat te bereiken moet er de komende jaren veel gebeuren. Daarom willen de gemeenten zoveel mogelijk inwoners betrekken en raadplegen over dit belangrijke onderwerp.

Wilt u ook graag mee denken over duurzaamheid en wonen zonder aardgas in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel? Vul dan de enquête in. Uw antwoorden zijn input voor de duurzaamheidsagenda en de warmtevisie waar de gemeenten op dit moment aan werken. Het helpt de gemeenten om de juiste keuzes te maken voor een zorgvuldige energietransitie, die past bij de wensen van inwoners.
Algemeen

Question Title

* 1. Ik woon in de gemeente:

Question Title

* 2. Ik pas in de leeftijdscategorie:

Question Title

* 3. Bent u lid van een energiecoöperatie?

Question Title

* 4. Bent u ondernemer binnen de gemeente Achtkarspelen en/of Tytsjerksteradiel?

Question Title

* 5. Bent u huurder of bent u woningeigenaar?

Question Title

* 6. Soort woning:

T