Screen Reader Mode Icon

Wat vindt u over huurdersthema's in Amsterdam?

Wij zijn HYA, de huurdersorganisatie van Ymere-huurders in Amsterdam. Iedere vier jaar maakt HYA, samen met andere huurdersorganisaties, afspraken met de gemeente en de corporaties over het wonen in de stad. We willen graag van u weten hoe u over een aantal van de onderwerpen in deze afspraken denkt.
Deze afspraken heten Prestatieafspraken (of Samenwerkingsafspraken): lees er meer over via deze link.

Graag stellen we u vragen. We willen u alvast hartelijk danken voor het invullen.

Vriendelijke groeten,
Bestuur Huurders Ymere Amsterdam

Question Title

* 1. Bent u een huurder van Ymere Amsterdam

Question Title

* 2. Zit u in een bewonerscommissie?

Question Title

* 3. Kunt u aangeven of u het eens bent met de volgende stelling? U kunt de schuif verplaatsen. 0 betekent dat u het helemaal niet eens bent met de stelling en 100 betekent 100 % eens.
Alle nieuwe en net gerenoveerde woningen in Amsterdam moeten heel duurzaam zijn

0 100
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 4. Als u wilt, kunt u iets vertellen waarom u er zo over denkt.

Question Title

* 5. Kunt u aangeven of u het eens bent met de volgende stelling. 0 is helemaal niet mee eens en 100 is helemaal mee eens.
Ik heb te weinig informatie over de energietransitie (heel Amsterdam van het gas af) 

0 100
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 6. Als u wilt, kunt u iets vertellen waarom u er zo over denkt.

Question Title

* 7. Kunt u aangeven of u het eens bent met de volgende stelling. 0 is helemaal niet mee eens en 100 is helemaal mee eens.
Ik maak me zorgen over de energietransitie - dat we allemaal van het gas af moeten

0 100
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 8. Als u zich inderdaad zorgen maakt over de energietransitie, kun u aangeven waarover u zich zorgen maakt (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 9. Kunt u een top-6 maken van waar u zich zorgen om maakt over het tekort aan huurwoningen in de stad?

Question Title

* 10. Als u wilt, kunt u iets vertellen waarom u er zo over denkt.

Question Title

* 11. Kunt u aangeven of u het eens bent met de volgende stelling. 0 is helemaal niet mee eens en 100 is helemaal mee eens.
Ik vind dat huurders die in een slecht geïsoleerde woning wonen al in 2023 een huurverlaging moeten krijgen (omdat hun energierekening zo hoog is)

0 100
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 12. Als u wilt, kunt u iets vertellen waarom u er zo over denkt.

Question Title

* 13. Waar zou wat u betreft het meest aandacht voor moeten zijn?

Question Title

* 14. Als u wilt, kunt u iets vertellen waarom u er zo over denkt.

Question Title

* 15. Wat vindt u: hoeveel procent van uw inkomen zou maximaal naar wonen  (huur en energie) mogen gaan?

Question Title

* 16. Als u wilt, kunt u iets vertellen waarom u er zo over denkt.

Question Title

* 17. Vindt u dat uw corporatie moet zorgen voor meer leefbare buurten?

Question Title

* 18. Als u wilt, kunt u iets vertellen waarom u er zo over denkt.

Question Title

* 19. Bent u het eens met onderstaande stelling? Ik vind dat corporaties geen huurwoningen meer mogen verkopen

Question Title

* 20. Wat vindt u belangrijker:
Parkeerruimte voor iedereen -  Woningen voor iedereen

Question Title

* 21. Wat vindt u belangrijker:
Meer nieuwe woningen – Goed geïsoleerde woningen

Question Title

* 22. Wat vindt u belangrijker:
Meer woningen voor jongeren – Meer woningen voor ouderen

Question Title

* 23. Wat vindt u belangrijker:
Goedkoper wonen – Duurzamer wonen

0 van 23 beantwoord
 

T