MIR 2020 Verkiezing / Election

Question Title

* 1. Dutch: Wie is de Meest Invloedrijke Recruiter van 2020? Klik op de naam van de genomineerde om zijn/haar video-inzendingen te zien!
English: Who is the Most Influential Recruiter in 2020? Click on the name of the nominee to see his/her video-responses!

Question Title

* 2. Wie is de Meest Invloedrijke Agency Recruiter van 2020?
Who is the Most Influential Agency Recruiter in 2020?

N.B.: Deze stem is optioneel. Je kunt een categorie stem voor Agency Recruiter overslaan als je geen van de genomineerden kent.
NOTE: This vote is optional. You can skip the category vote for Agency Recruiter if you don't know any of the nominees

Question Title

* 3. Wie is de Meest Invloedrijke Corporate Recruiter van 2020?
Who is the Most Influential Corporate Recruiter in 2020?

N.B.: Deze stem is optioneel. Je kunt een categorie stem voor Corporate Recruiter overslaan als je geen van de genomineerden kent.
NOTE: This vote is optional. You can skip the category vote for Corporate Recruiter if you don't know any of the nominees

Question Title

* 4. Wie is de Meest Invloedrijke Interim Recruiter van 2020?
Who is the Most Influential Interim Recruiter in 2020?

N.B.: Deze stem is optioneel. Je kunt een categorie stem voor Interim Recruiter overslaan als je geen van de genomineerden kent.
NOTE: This vote is optional. You can skip the category vote for Interim Recruiter if you don't know any of the nominees

Question Title

* 5. Wie is de Meest Invloedrijke Recruitment Marketeer van 2020?
Who is the Most Influential Recruitment Marketer in 2020?

N.B.: Deze stem is optioneel. Je kunt een categorie stem voor Recruitment Marketeer overslaan als je geen van de genomineerden kent.
NOTE: This vote is optional. You can skip the category vote for Recruitment Marketer if you don't know any of the nominees

Question Title

* 6. Wie is het Meest Invloedrijke Recruitment Talent van 2020?
Who is the Most Influential Recruitment Talent of 2020?

N.B.: Deze stem is optioneel. Je kunt een categorie stem voor Recruitment Talent overslaan als je geen van de genomineerden kent.
NOTE: This vote is optional. You can skip the category vote for  Recruitment Talent if you don't know any of the nominees

Question Title

* 7. Dutch: Vul hieronder de volgende zaken in:
- jouw volledige naam (dus voornaam (géén initialen) én achternaam)
- huidige functie (of inactief), huidige werkgever (of inactief of zelfstandig)
- zakelijk mailadres (of privé mailadres als je inactief of zelfstandig bent)
- LinkedIn profiel (of ander herkenbaar (!) online profiel of persoonlijke website).
LET OP: (Deels) anonieme of onvolledige stemmen, tellen NIET mee. Vul dus svp ALLE velden in.
N.B.: Je mailadres en persoonlijke informatie is niet zichtbaar in de uitslag en wordt uitsluitend voor de verificatie van je stem gebruikt

English: Please supply the following information below:
- your full name (first name (nó initials) ánd last name)
- current job title (or mention inactive) , current employer (or mention inactive or independent)
- business email address (or private mail address when you're inactive or independent)
- LinkedIn profile (or any other recognizable (!) online profile or personal website.
ATTENTION: (Partially) anonymous or incomplete votes will NOT be counted. Please fill ALL the boxes.
N.B.: Your mail address and personal information is not visible in the results and will only be used to verify your vote.

Question Title

* 8.

Verklaring: Hierbij verklaar ik dat ik maar één keer mijn stem heb uitgebracht tijdens deze verkiezing.
N.B.: Bij het constateren van een dubbelstem zal EmploIT en haar redactie ALLE door u uitgebrachte stemmen NIET mee laten tellen in de uitslag. 

Statement: Herewith I declare that I only voted once in this election.
Note: If EmploIT discovers a double vote, we will remove ALL your votes from the election result.  

T