• Français
  • Nederlands
Indien u meerdere jobs heeft, vragen we u de enquête in te vullen voor uw belangrijkste job. Dat is de job waar u het meeste werkuren aan besteedt. Als u evenveel uren besteedt aan elke job, kies dan de job die u zelf het belangrijkst vindt.

Question Title

* 1. Wat is de functietitel van uw job? Indien u het niet weet of de vraag niet wenst te antwoorden, laat u het vakje leeg.

Question Title

* 2. Waar werkt u?

Question Title

* 3. Wat is uw sector?

Question Title

* 4. Hoeveel personen werken er in totaal op uw werkplek, dat is de lokale vestiging waar u werkt?

Question Title

* 5. Zijn er personen die onder uw leiding werken? Hieronder verstaan we dat hun loonsverhogingen of bonussen of promoties rechtstreeks van u afhangen.

Question Title

* 6. Hoeveel jaar werkt u al voor dit bedrijf, school/onderwijsinstelling of organisatie?

Question Title

* 7. Werkt u deeltijds of voltijds in uw job?

Question Title

* 8. Welk type arbeidsovereenkomst hebt u in uw belangrijkste betaalde job?

Question Title

* 9. Hoeveel uren wordt u verwacht te werken in een normale week?

Question Title

* 10. Hoeveel uur per week werkt u daadwerkelijk in uw betaalde job?

Question Title

* 11. Stel dat u een vrije keuze kon maken over uw werkuren, en rekening houdend met de noodzaak om de kost te verdienen: hoeveel uur per week zou u dan momenteel willen werken?

Question Title

* 12. Hoe vaak maken de volgende kenmerken deel uit van uw belangrijkste betaalde job?

  Nooit Zelden Soms Vaak Altijd Ik weet het niet Ik wil de vraag niet beantwoorden.
Het optillen of verplaatsen van mensen (kinderen)
Zware lasten dragen of verplaatsen
Situaties meemaken die emotioneel moeilijk zijn voor u
Werken met een computer, laptop, tablet, smartphone
moeten werken aan zéér hoog tempo of tegen zéér hoge snelheid
moeten werken met strikte deadlines
nieuwe dingen leren
te weinig werk hebben
extra hard moeten werken om de dingen af te krijgen
te maken krijgen met achterstand in uw werkzaamheden
contact hebben met lastige kinderen, studenten, klanten, collega's, ...

Question Title

* 13. Hoe vaak werkt u ‘s nachts? Dit houdt in: ten minste twee uur tussen 10 uur ‘s avonds en 5 uur ‘s morgens.

Question Title

* 14. Hoe vaak werd u de voorbije 12 maanden gevraagd om op korte termijn naar het werk te komen?

Question Title

* 15. Gedurende de voorbije 12 maanden, hoe vaak is het voorgekomen dat u in uw vrije tijd hebt gewerkt om te voldoen aan de eisen van het werk?

Question Title

* 16. Zou u zeggen dat het regelen van één of twee uur vrijaf tijdens uw gebruikelijke werkuren om persoonlijke of familiezaken af te handelen voor u...

Question Title

* 17. Hebt u de mogelijkheid om de volgende aspecten te kiezen of te veranderen?

  Nooit Zelden Soms Vaak Altijd Ik weet het niet. Ik wil de vraag niet beantwoorden.
de volgorde van uw taken
uw werkmethodes
uw werkritme of tempo

Question Title

* 18. In welke mate ...

  In grote mate Enigzins Niet echt Helemaal niet Dit is niet van toepassing op mijn werksituatie Ik weet het niet. Ik wil de vraag niet beantwoorden.
... bepaalt uw directe overste, manager of supervisor mee wat u doet in uw werk?
... bepalen uw klanten, kinderen, studenten of leveranciers mee wat u doet in uw werk?
... heeft een computersysteem een invloed op wat u doet in uw werk?

Question Title

* 19. De volgende uitspraken gaan over hoe u zich voelt bij uw job. Kunt u voor elke uitspraak aangeven hoe vaak u zich zo voelt?

  Nooit Zelden Soms Vaak Altijd Ik weet het niet.  Ik wil de vraag niet beantwoorden.
Op het werk zit ik vol energie
Ik ben enthousiast over mijn job
De tijd vliegt wanneer ik werk
Aan het eind van de werkdag voel ik me lichamelijk uitgeput
Ik voel mij emotioneel uitgeput door mijn werk

Question Title

* 20. Hoe is uw gezondheid in het algemeen?

Question Title

* 21. In welke mate kunt u in het algemeen uw werkuren combineren met uw sociale en familiale verplichtingen buiten het werk?

Question Title

* 22. Hoe vaak in de voorbije 12 maanden…

  Nooit Zelden Soms Vaak Altijd Ik weet het niet. Ik wil de vraag niet beantwoorden.
Hebt u zich zorgen gemaakt over het werk op momenten dat u niet aan het werk was?
Hebt u zich na het werk te moe gevoeld voor sommige huishoudelijke taken die moesten gebeuren?
Hebt u het moeilijk gevonden om u te concentreren op uw job omwille van familiale verantwoordelijkheden?

Question Title

* 23. Wat is uw leeftijd?

Question Title

* 24. Welke omschrijving past het best bij uw huidige gezinssituatie?

Question Title

* 25. Bent u...

Question Title

* 26. Wat is het hoogste opleidingsniveau of onderwijs dat u met succes hebt volbracht (normaal gezien door het behalen van een attest of diploma)?

T