Screen Reader Mode Icon

Behoeftepoll Informatie- en Documentatiecentrum Erfgoed Putten (IDEP)

Met deze vragenlijst wil het Puttens Historisch Genootschap (PHG) graag van u weten of er in Putten behoefte is aan een Informatie- en Documentatiecentrum Erfgoed Putten(IDEP).

Het is de wens van het PHG om op een fysieke locatie in Putten een Informatie- en Documentatiecentrum Erfgoed op te zetten voor inwoners en toeristen.

In het IDEP zou u bijvoorbeeld terecht kunnen om meer informatie te ontdekken over uw familieachtergrond, is te vinden hoe uw huidige woonlocatie er in vroegere tijden uitzag of kan er een les Putters Proaten worden gevolgd.  Dit alles met gebruik van hedendaagse communicatiemiddelen, zodat het voor jong en oud aantrekkelijk is om het IDEP te bezoeken.

Het is de bedoeling dat het IDEP wordt ingericht door de deelnemers van een nog op te richten Platform Cultuurhistorisch Erfgoed Putten (PCEP).

Deelnemers van dit platform zijn onder meer, 

- Stichting Natuur en Milieu Putten
- Stichting Oktober 44
- Molen 't Hert
- Putter Stoomgemaal
- Landgoed Schovenhorst
- Bekenstichting
- Puttens Historisch Genootschap

Het invullen van de vragenlijst kost u ongeveer 4 minuten van uw tijd.
Wij danken u voor het invullen van de vragenlijst.

Om onze dank te uiten verloten we onder de reacties eenmaal het boek 'Putters en Puttenaren Deel II'. Wilt u ook meedoen met de verloting dan kunt u dat aan het einde van de enquête aangeven.

Met vriendelijke groet,
Jan van den Hoorn
Voorzitter Puttens Historisch Genootschap
0 van 10 beantwoord
 

T