Dit is het aanmeldformulier voor de intervisiesessies die georganiseerd worden door de Alliantie VN-verdrag Handicap als onderdeel van het project Niets over Ons Zonder Ons.

In dit formulier verzamelen we informatie die we nodig hebben voor het voorbereiden van deze intervisiesessies. Deze gegevens zullen alleen worden gebruikt voor deze sessies en zullen na afloop van de serie intervisiesessies gewist worden.

Gebruik dit formulier ook om aan te geven over welke uitdaging of dilemma jij graag advies wilt krijgen van mede-ervaringsdeskundigen.

Helaas kunnen we per sessie maar een paar cases selecteren, dus het kan zijn dat jouw vraag niet (direct) aan de beurt komt. Maar we doen natuurlijk ons best om alles aan de orde te laten komen in de verschillende sessies.

Geef bij je aanmelding ook aan of je iets nodig hebt in verband met toegankelijkheid, zoals bijvoorbeeld een schrijftolk. 
 
7% of survey complete.

T