3% of survey complete.
Onderzoek naar muziektherapie bij volwassenen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Richard Lekkerkerk in het kader van een master muziektherapie en is een samenwerking tussen de Academische Werkplaats EMB en Codarts Hogeschool voor de kunsten Rotterdam. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek. Heeft u vragen over de enquête of over het onderzoeksproject dan kunt u contact opnemen met de onderzoeker, Richard Lekkerkerk via rglekkerkerk@codarts.nl.

Waar gaat het onderzoek over?
Dit onderzoek gaat over de vraag of, en de manier waarop muziektherapie bijdraagt aan de participatie van volwassenen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB).

Volwassenen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB) hebben een combinatie van zeer ernstige verstandelijke en ernstige of zeer ernstige motorische beperkingen. Het inteligentiequotient is minder dan 20/25 en bij het merendeel van deze mensen is een motorische beperking aanwezig.

Onder muziektherapie wordt in dit onderzoek verstaan: het methodisch inzetten van muziek door een gediplomeerd muziektherapeut (bachelor/master) binnen een cliënt-behandelaar relatie. 

Met participatie wordt bedoeld: ‘Actieve deelname en betrokkenheid binnen dagelijkse bezigheden, sociale, maatschappelijke en vrije tijd activiteiten, met mogelijkheden voor inclusie (= er bij horen), ervaren en ontdekken. Dit is alleen mogelijk vanuit een relatie met de omgeving waarin de persoon met een visuele en (zeer) ernstige verstandelijke beperking een actieve en sturende rol heeft‘ 

Wat wordt er van u verwacht?
U bent als ouders, muziektherapeut of (andere) zorgprofessional benaderd, omdat u op enige manier ervaring heeft met muziektherapie/muziekactiviteit bij volwassenen met ZEVMB. Nadat u de informatie over het onderzoek in de informatiebrief heeft gelezen en u toestemming heeft gegeven voor deelname kunt u verder met de vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst is eenmalig en duurt ongeveer 15 minuten.

Bij voorbaat dank voor het meedoen aan deze enquête!

T