Ontvang jij (of je naaste) zorg via de Wet langdurige zorg (Wlz)? En ervaar je daarbij knelpunten met het Zorgprofiel of Zorgzwaartepakket (ZZP) dat je hebt? Bijvoorbeeld omdat je in de praktijk niet de zorg krijgt, die in je profiel staat omschreven? Of omdat de inhoud van het profiel niet goed aansluit op de zorg die jij nodig hebt? Vul dan deze korte vragenlijst in.

Toelichting:
De zorg die wordt geleverd en bekostigd op grond van de Wlz is ingedeeld in Zorgprofielen (voorheen Zorgzwaartepakketen ofwel ZZP's). 
Weet je niet wat jouw zorgprofiel is, dan kun je dit vinden op een brief van het CIZ over het zogenaamde ‘indicatiebesluit’.
Als je deze brief niet kunt vinden, dan kan je zorgaanbieder je hiermee helpen.

T