Uitleg

Wat is de Wet zorg en dwang en onvrijwillige zorg?
De Wet zorg en dwang (Wzd) zorgt voor betere bescherming van mensen die te maken krijgen met onvrijwillige zorg. De wet bepaalt of je zorg mag krijgen waar je geen duidelijke toestemming voor geeft. Of zorg die je niet wilt en waar je je tegen verzet. Dan gaat het bijvoorbeeld over medicatie of medische handelingen die je niet wilt of het beperken van je bewegingsvrijheid.
 
Waarom dit onderzoek?
Met dit onderzoek willen we erachter komen welke ervaringen je hebt met onvrijwillige zorg. En wat je van de Wet zorg en dwang weet. Heb je bijvoorbeeld informatie gekregen van je zorgaanbieder? En wat weet je over de cliëntvertrouwenspersoon van de Wzd? 
 
Voor wie is deze vragenlijst?
Je kunt de vragenlijst invullen als je: 

- een verstandelijke beperking, een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) of gelijkgestelde aandoening (zoals het syndroom van Korsakov, de ziekte van Huntington en niet-aangeboren hersenletsel) hebt, 

- én zorg en ondersteuning in een instelling en/of thuis ontvangt en daarbij te maken hebt met onvrijwillige zorg.  

Ook je naasten en vertegenwoordigers kunnen de vragenlijst (eventueel samen met jou) invullen. 

Het invullen van de vragenlijst duurt 15 tot 20 minuten. 
 

T