INLEIDING

De portfoliomanagement vragenlijst richt zich op 2 facetten van portfoliomanagement en vraagt de deelnemers om hun perceptie op deze facetten. Het eerste facet betreft de feitelijke kant van portfoliomanagement, met deze keer extra aandacht voor strategierealisatie en benefitmanagement. Het tweede facet betreft de menselijke samenwerking rondom portfoliomanagement.

In deze vragenlijst wordt de term 'initiatieven' gebruikt. Hieronder verstaan we veranderingen, ongeacht de werkvorm waarin deze veranderingen plaatsvinden (zoals bijvoorbeeld projecten, programma's en agile werkvormen).

Onder portfoliomanagement verstaan we het definiëren en managen van het geheel aan initiatieven (projecten, programma’s, agile initiatieven, overige activiteiten) zodat op een wendbare en effectieve wijze de strategische doelen van de organisatie worden gerealiseerd.

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 15 minuten.

T