Toelichting

De NVVK en Divosa startten in maart de Monitor schuldhulpverlening gemeenten tijdens de coronacrisis . Dit is de 7e uitvraag, over november en december 2020. In deze enquête worden dus vragen gesteld voor twee verschillende maanden.  

Met de ervaring uit de uitvragen tot en met augustus 2020 is de vragenlijst ingekort. Als het gaat over de vragen uit welke doelgroepen de financiële hulpvragen binnenkomen en soorten schulden, blijkt dat wat er daarover geregistreerd wordt, moeilijk landelijk vergelijkbaar is. Omdat er wel veel behoefte is aan het schetsen van een landelijke trend blijft het doel van de monitor het maandelijks in beeld krijgen van: 

- hoeveel financiële hulpvragen er op gemeenten afkomen en
- in hoeverre gemeenten genoeg tijd, capaciteit en middelen hebben om de financiële vragen op te vangen.

Question Title

* 1. Contactgegevens

Question Title

* 2. Hoeveel aanmeldingen voor schuldhulpverlening kreeg je in november 2020, en hoeveel kreeg je er in over diezelfde maand in 2019?

Question Title

* 3. Hoeveel aanmeldingen voor schuldhulpverlening kreeg je in december 2020, en hoeveel kreeg je er in over diezelfde maand in 2019?

Question Title

* 4. Bij hoeveel procent van de aanmeldingen voor schuldhulpverlening in november 2020 vermoed je een verband met de gevolgen van de coronacrisis?

0 100
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 5. Bij hoeveel procent van de aanmeldingen voor schuldhulpverlening in december 2020 vermoed je een verband met de gevolgen van de coronacrisis?

0 100
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 6. Zie je dat aanmelders tijdens de coronacrisis een andere ondersteuning vragen? Zo ja, kun je dit toelichten?

Question Title

* 7. Heeft jouw organisatie op dit moment voldoende capaciteit om het aantal aanmeldingen op te vangen?

Question Title

* 8. Heb je nog een actuele ondersteuningsvraag voor koepelorganisaties en verenigingen op het gebied van (gemeentelijke) schuldhulpverlening, zoals de NVVK en Divosa?

Question Title

* 9. Ik vind het goed als iemand van de monitor contact met mij opneemt naar aanleiding van mijn antwoorden.

T