In de komende tijd worden er door de regering belangrijke besluiten genomen, die gevolgen kunnen hebben voor jouw positie als ondernemer. Een van die besluiten heeft betrekking op de afspraak in het pensioenakkoord voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).
 
Stichting ZZP Nederland wil in het belang van zelfstandige ondernemers invloed uitoefenen op het overheidsbeleid ten aanzien van zelfstandige ondernemers. Daarom presenteren wij op 11 september het Manifest Moderne Arbeidsmarkt met standpunten van de zelfstandigen. Het manifest vertolkt de standpunten uit recente achterbanraadplegingen van de zzp-organisaties aangesloten bij het Zelfstandigenforum.

Om dit goed voor te bereiden, hebben wij jouw hulp nodig en vragen we jou om je mening te geven over de 2 onderstaande standpunten.
 
De basisvoorziening waar wij het in vraag 2 over hebben omvat het volgende:

·         De Basisvoorziening Arbeidsongeschiktheid moet gelden voor alle werkenden
·         Het betreft een (basis)inkomen bij blijvende en gehele arbeidsongeschiktheid (“IVA-risico”)
·         Er is volledige acceptatie
·         Door het maximale collectief van alle werkenden is de premie blijvend laag en blijvend betaalbaar
·         Zelfstandigen kunnen zich individueel, vrijwillig en naar eigen inzicht (bij) verzekeren.

Het invullen van de enquête kost slechts 2 minuten en de enquête kan geheel anoniem worden ingevuld.

Question Title

* 1. De regering wil een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers invoeren. Ben jij voor of tegen?

Question Title

* 2. Er moet een publieke basisvoorziening arbeidsongeschiktheid komen voor alle werkenden. Zelfstandige ondernemers kunnen zich dan indien zij dat wensen vrijwillig bijverzekeren. Ben jij voor of tegen?

Question Title

* 3. Heb je nog opmerkingen of suggesties?

T